ABRONCSOKABRONCSOK AZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSAAZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSA KERESKEDŐKKERESKEDŐK

„MICHELIN Pilot Sport 4 játék” FACEBOOK JÁTÉKSZABÁLYZAT

A MICHELIN Hungária Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. Cg.: 15-09-061250, adószám: 11246062-2-15) szervező (továbbiakban: „Szervező” és „Kapcsolattartó”) és a FRIENDS ADSVERTISING SRL (székhely: Serg. Natase Pamfil u. 18, ap. 1 Sector 2, Bucharest, telephely: Ion Brezoianu u. 4, Sector 5, Bucharest) bonyolító (továbbiakban: „Lebonyolító”) meghirdetik a MICHELIN Pilot Sport 4 (továbbiakban: „Játék”) elnevezésű nyereményjátékot.


1. A Játékban - korhatárra való tekintet nélkül - kizárólag azon természetes személy vehet részt, (továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt a Michelin Hungária Facebook oldalán (facebook.com/michelinhungaria) három napon keresztül napi egy-egy kérdésre válaszol a naponta kiposztolt kérdések alatti megjegyzés tételére lehetőséget adó „hozzászólás” funkción keresztül, a Facebook szabályainak megfelelően.

2. A Játék 3. napján a Lebonyolító által megadott témában a Játékosnak egy fotót kell megosztania - a Játékos döntése alapján - a feltett kérdés alatti „hozzászólás” funkción keresztül, vagy a saját Facebook profilján történő nyilvános közzététellel, utóbbi esetben a #MichelinPilotSport4 hashtag használatával, de az 1. pontban szereplő módon is közzéteheti fotóját.

3. A Játékon kizárólag az a Játékos vesz részt, aki a játékfelhíváshoz saját Facebook profilján keresztül küld hozzászólást. A Játékos csak egy hozzászólással indulhat a Játékon. Egy Játékostól érkező több hozzászólás beküldése nem növeli a Játékos esélyét a győzelemre.

4. A sértő, nem odaillő, ízléstelen vagy egyéb indok alapján a Játékhoz nem méltó hozzászólást a Szervező vagy a Lebonyolító eltávolítja.

5. A Játékból ki vannak zárva a Lebonyolító munkavállalói illetve a Lebonyolítóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint mindezen előbbi személyeknek a Ptk. [8:1]§ (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott hozzátartozói. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ vagy követett el vagy jogosulatlanul vesz részt.

6. A Játékban való részvétel jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

7. A Játék 2016. április 5. napján a Szervező hivatalos Facebook rajongói oldalán (facebook.com/michelinhungaria) a Játékkal kapcsolatban történő közzététel pontos időpontjától, 2016. április 7. 23:59 óráig tart.

8. Nyeremény:

- Főnyeremény: 1 szett, azaz 4db MICHELIN Pilot Sport 4 abroncs az elérhető méretek valamelyikében

- 1-1 darab Michelin nyereménycsomag, melynek tartalma: oldaltáska, napszemüveg, dzseki, jegyzetfüzet, karóra, baseball sapka, többfunkciós kábel.

9. A Lebonyolító a Játékban szabályszerűen résztvevő Játékosok közül sorsolás útján, a „random.org” alkalmazással választja ki az 1 fő Nyertest és a 3 fő Tartaléknyertest, illetve a 2 Michelin csomag Nyerteseit és Tartaléknyerteseit. A Nyerteseket 2016. április 11. napjáig a Szervező hivatalos Facebook rajongói oldalán közzéteszi. Kiskorú Nyertes esetén a Nyereményt törvényes képviselője is átveheti.

10. A Játék nyerteseinek a MICHELIN Hungária Kft. hivatalos Facebook oldalán (facebook.com/michelinhungaria) közzétett információk és módszer szerint kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A jelen pontban foglalt kapcsolatfelvétel során a Nyertesek vagy a fenti 9. pontban foglalt feltételek fennállása esetén a Tartaléknyertest tájékoztatja a Szervezőt a következőkről: a Játékos neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, illetve a Játékos számára megfelelő, kívánt abroncsméret.

11. A Főnyeremény átadását a Szervező a személyazonosságot igazoló okmány bemutatásához köti. A Nyertesről a Nyeremény átvételekor a Felek egyeztetése alapján a Szervező székhelyén/fióktelepén, vagy a Szervező által megjelöl Michelin Minősített Szakszervizben fénykép készül, melyet a Szervező a Facebook oldalán tesz közzé, esetlegesen publikál, vagy ismerteti a Nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban, amennyiben a fénykép készítés során a Játékos ezen személyes adatának felhasználásához írásban kifejezetten hozzájárult. Amennyiben Nyertes hozzájárult a fényképe meghatározott célra történő felhasználásához, a fénykép közzétételével kapcsolatban a Nyertes a fénykép és nevének közzétételéhez való hozzájárulás visszavonásán túl semmilyen igénnyel nem léphet fel sem a Lebonyolítóval, sem pedig a Szervezővel szemben. Amennyiben a Nyereményt a Nyertes nem veszi át személyesen, a Szervező megkísérli a Facebook-on a kapcsolatfelvételt, ennek igazolható eredménytelensége esetén Szervező a Tartaléknyertest keresi meg. A Michelin ajándékcsomagok postai úton kerülnek elküldésre.

12. Adatkezelés: a Játékos a Játékban való részvétel során a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten kijelenti, hogy félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játék keretében megadott személyes adatait (ideértve különösen: Facebook-profil, név, e-mail cím) (a továbbiakban: „Személyes adat”), a Facebook saját szabályzatának megfelelően kezelje, használja. Szervező a Játékos által megadott adatait a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és kizárólag kapcsolattartás céljából használja fel. Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig (a Játék befejezéséig és a Nyertesek vonatkozásában a Nyeremények átadásáig), illetve a Játékos esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig tart. Az a Játékos aki nem kívánja, hogy személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését a Szervező 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.alatti címére küldött levélben vagy a Szervező hivatalos rajongói oldalára küldött üzenetben kérheti. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a Játékból kizárásra kerül. Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését a 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. címen.

13. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata hozzáférhető a Játék ideje alatt a Játék Facebook oldalán keresztül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot előzetes bejelentés nélkül a Játék időtartama alatt bármikor módosítsa. A Szervező az esetleges módosításokat a Játék Facebook oldalán keresztül teszi közzé.

14. Ezt a Játékot a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy adminisztrálja, és semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A Facebook kizárja a Játékkal kapcsolatos felelősségét.