ABRONCSOKABRONCSOK AZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSAAZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSA KERESKEDŐKKERESKEDŐK

AZ IRÁNYELVEK ÁTTEKINTÉSE

Az irányelvek áttekintése

A WEBOLDAL ES AZ OTT NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL ÖN ELFOGADJA AZOK HASZNÁLATI FELTÉTELEIT, TOVÁBBÁ MINDEN EGYÉB, A HASZNÁLATI FELTÉTELEKBEN FOGLALT SZABÁLYOZÁST, IDEÉRTVE MINDEN, A FENT EMLÍTETT PONTOKAT ÉRINTŐ JÖVŐBENI VÁLTOZTATÁST IS. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A HASZNÁLATI FELTÉTELEKKEL, VAGY A JÖVŐBENI MÓDOSÍTÁSOKKAL, KÉRJÜK NE VEGYE IGÉNYBE A WEBOLDALT ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÁSAIT.

Felhasználói tartalmak

A szolgáltatásokkal kapcsolatosan közzé tett értékelések, válaszok, és minden egyéb tartalom, ideértve minden szöveg, kép, adat, dokumentum, információ, zene, hang, fénykép, grafika, rajz, üzenet, értékelés, fórumbejegyzés, megjegyzés, kérdés, és egyéb dokumentum (továbbiakban “Felhasználói tartalmak”) bárki által közzé tehetőek, ideértve Önt és más felhasználókat, a Host oldal alkalmazottait és egyéb képviselőit (továbbiakban “Felhasználó”). A Michelin nem szűri meg és nem írja elő a felhasználók és a felhasználói tartalmak egyéni jóváhagyását. Az értékelések és válaszok mellett a Felhasználó adatai egy adatlap mezőben is megjelenhetnek, melyek segítségével jobban értelmezhető az értékelések és válaszok helytállósága. Ezek az adatlap mezők nem nyújtanak garanciát a Felhasználó személyére, valamint az általa adott értékelések és válaszok helytállóságára és minőségére vonatkozóan. A Host oldal határozza meg, mely felhasználók kaphatnak külön adatlap mezőt a Host oldalakon. A Michelin nem garantálja, illetve egyénileg nem ellenőrzi a Felhasználók szaktudását, korábbi vásárlásait, személyazonosságát, elfogulatlanságát vagy egyéb tulajdonságát. A Hűségprogram Használati Feltételeinek értelmében a Felhasználók Hűségprogram Elismerést kaphatnak a közzétett Felhasználói tartalmakért.

A szolgáltatási felületeket, weboldalakat és alkalmazásokat a Michelin fórum szinten bocsátja a felhasználók rendelkezésére. A Felhasználók által közzétett Felhasználói tartalmakat érintő döntések kizárólag a Host oldal felelősségi körébe tartoznak, a Michelint nem érintik. Ennek értelmében, a Michelin nem ellenőrzi és nem felelős a Felhasználói tartalmakért, beleértve azok tárgyi tévedéseit, kihagyásait, valamint az azok használatából eredő károkat és veszteségeket. A megjelenő adatlap mezőktől függetlenül a Michelin nem vállal felelősséget a Felhasználók által közzétett Felhasználói tartalmak pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért, megfelelőségéért, hatékonyságáért, alkalmazhatóságáért, időszerűségéért, aktualitásáért és minőségéért. A szolgáltatásokkal kapcsolatosan közzétett Felhasználói tartalmak, amennyiben közzétételre kerülnek, kizárólag a szórakoztatást és a tájékoztatást szolgálják. Bár a Michelinnek lehetősége van a szolgáltatásokkal kapcsolatosan közzétett Felhasználói tartalmak felülbírálására, eltávolítására, szűrésére, átvilágítására és monitorozására, ennek megtételére nem köteles, és nem felelős ezek elmulasztásáért. A Felhasználói tartalmak időszakosan, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A Felhasználói tartalmak felhasználása önkéntes, a Felhasználó azokban kizárólag azt követően bízzon meg, hogy személyesen is meggyőződött azok pontosságáról, teljességéről, hatékonyságáról és aktualitásáról. Ezzel egy időben a Felhasználó azt is elfogadja, hogy a szolgáltatási felületek használata során olyan Felhasználói tartalmakkal is találkozhat, melyek sértőek, illetlenek vagy kifogásolhatóak lehetnek. Valamennyi, biztonsággal és a termékek hibáival kapcsolatos kérdést és megjegyzést az illetékes Host oldalnak kell eljuttatni, és nem a szolgáltatási felületeken keresztül kell azokat közzé tenni.

AZ ÉRTÉKELÉSEK, VÁLASZOK ÉS EGYÉB FELHASZNÁLÓI TARTALMAK BÁRMINEMŰ FELHASZNÁLÁSA A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. A SZOLGÁLTATÁSI FELÜLETEKET SEMMI ESETRE SEM SZABAD VÉSZHELYZET ESETÉN, TOVÁBBÁ ORVOSI, PSZICHOLÓGIAI, JOGI, PÉNZÜGYI, VAGY EGYÉB PROBLÉMÁKRA VONATKOZÓ TANÁCS, DIAGNÓZIS, VAGY KEZELÉS ADÁSÁRA ÉS KÉRÉSÉRE, VALAMINT HIVATALOS ORVOSI, PSZICHOLÓGIAI, ADÓÜGYI, JOGI, BEFEKTETÉSI, KÖNYVELÉSI, VAGY EGYÉB SZAKMAI TANÁCSKÉNT HASZNÁLNI.

Felhasználói szabályok

Kizárólag a Felhasználó felelős az általa a weboldalakra vagy szolgáltatási felületekre feltöltött, azokon közzé tett, azokra e-mailben, vagy más módon eljuttatott Felhasználói tartalmakért, valamint a weboldalak és szolgáltatási felületek igénybevétele során tanúsított magatartásáért. A Felhasználó elfogadja, hogy:
 • semmilyen módon nem próbálja megfélemlíteni, megfenyegetni, vagy bármilyen más eszközzel zaklatni, és kellemetlen helyzetbe hozni a többi felhasználót, ideértve a kiskorúakat zaklatását is;
 • nem titkolja el a weboldalakon vagy a Host oldalakon közzétett Felhasználói tartalmak eredetét;
 • nem tanúsít olyan magatartást, mely bármilyen módon negatívan befolyásolhatja más felhasználóknak a szolgáltatási felületekhez való hozzáférési lehetőségét, vagy károsítja, nehezíti, túlterheli, vagy hátrányosan befolyásolja a weboldalak vagy a Host oldal működését;
 • nem személyesít meg egyetlen más személyt, vagy szervezetet sem, ideértve, a teljesség igénye nélkül, a weboldalak moderátorait, bármilyen termék gyártóját, tulajdonosát, továbbá nem nyilatkozik hamisan és nem mutatja be valótlanuk bemutatni valamely személyhez vagy szervezethez fűződő kapcsolatát;
 • nem avatkozik bele a weboldalak és szolgáltatási felületek, valamint az azokhoz kapcsolódó szerverek és hálózatok működésébe, továbbá betartja a weboldalakhoz és szolgáltatási felületekhez kapcsolódó hálózatokra vonatkozó előírásokat, folyamatokat és szabályokat;
 • nem használja a szolgáltatási felületeket kéretlen kereskedelmi üzenetek küldésére, vagy bármilyen illegális, nem engedélyezett célra, továbbá illegális tevékenységek, vagy bármilyen tevékenység népszerűsítésére, és azok használatára való felkérésre, ideértve:
  • bármilyen robot, vagy automatizmus használata, mely hozzáfér, hozzájárul, monitoroz, részt vesz, vagy bármilyen más módon használja az adott weboldalt, a Host oldalt és a szolgáltatási felületeket; valamint
  • olyan Felhasználói tartalmak feltöltése, közzététele, vagy más módón történő eljuttatása, melyek: 
   • a szolgáltatások értékelése vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos válaszadás szempontjából irrelevánsak a szóban forgó termékre, szolgáltatásra, személyre vagy szervezetre nézve, nem tükrözik a felhasználók őszinte véleményét és tapasztalatát, vagy nem kapcsolódnak a tárgyhoz;
   • csaló, megtévesztő, helytelen, félrevezető, vagy alaptalan követelést tartalmaz;
   • törvénytelen, sértő, fenyegető, zaklató, kínzó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, pornográf, illetlen, becsületsértő, mások jogait sértő, gyűlölködő, gyűlöletkeltő, vagy faji, etnikai vagy más szempontból kifogásolható;
   • bármilyen termék vagy szolgáltatás törvénytelen, veszélyes vagy nem megfelelő használatát írja le, vagy arra sarkall;
   • közzétételére - bármiféle fennálló jogi, szerződéses, vagy bizalmi viszony miatt - a Felhasználónak nincs joga (úgy, mint - de nem csak - belső, védett vagy bizalmas információ, melyhez munkavállalói viszony során, vagy titoktartási egyezmény hatálya alatt jutott);
   • szoftver vírusokat, trójai vírusokat, fertőzött adatokat vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlt, vagy programot tartalmaz, melyes veszélyt jelentenek, vagy megkárosító, romboló céllal készültek, továbbá bármely számítógépes szoftver, hardver vagy telekommunikációs eszköz működésének korlátozását célozzák;
   • bármely személy vagy szervezet valamely szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői, hirdetési, egyéb tulajdon, vagy bármilyen más jogát sértik vagy megszegik;
   • kéretlen vagy nem engedélyezett reklámot vagy promóciós elemet, „levélszemetet”, „spamet”, „lánclevelet”, „piramislevelet”, vagy bármely másnemű felhívást tartalmaznak.
Tilos megszegni a weboldalakhoz vagy szolgáltatási felületekhez kapcsolódó bármely rendszer vagy hálózat biztonsági előírásait. Ezek megszegése jogi és büntetőeljárási következményekkel járhat. A rendszerekhez és hálózatokhoz kapcsolódó biztonsági előírások megszegésének számítanak - a teljesség igénye nélkül - az alábbiak:
 • az adatokhoz, rendszerekhez vagy hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok használata, ideértve a weboldalak és szolgáltatási felületek sebezhetőségének kipróbálása, átvilágítása vagy tesztelése, valamint a biztonsági és hitelesítési intézkedések megszegése;
 • a weboldalak és szolgáltatási felületek adatainak és adatforgalmának jogosulatlan monitorozása;
 • a weboldalak és szolgáltatási felületek működésébe való beavatkozás, ideértve - a teljesség igénye nélkül – bármilyen olyan módszert melynek célja a rendszer túlterhelése, mint pl. szolgáltatást érintő támadások;
 • bármilyen packet header, e-mail header vagy message header meghamisítása. Ez a tiltás nem vonatkozik a felhasználónevekre, és anonim válaszüzenetekre;
 • manuális vagy elektronikus eszközök használata a weboldalakra és szolgáltatási felületekre beépített felhasználói vagy hozzáférési korlátozások kijátszására.
A Felhasználói Tartalmak tulajdonjoga
Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatosan erről külön rendelkezés nincs, a Felhasználói tartalom közzétételekor a Felhasználó visszavonhatatlanul világszinten lemond és átruházza mindennemű jogát, jogosultságát, érdekeltségét a Michelinnek, ideértve, a teljesség igénye nélkül, minden, az adott Felhasználói tartalomhoz kapcsolódó, szellemi alkotásokra vonatkozó és erkölcsi jogát. A Host oldalakhoz kapcsolódóan közzétett Felhasználói tartalmakat a Michelin rendszerint a Host oldalakra ruházza át. Amennyiben a fent említett átruházás nem történik meg, a Michelin kizárólagos, visszavonhatatlan, szabadalmi díjmentes, örökérvényű, továbbadható és átruházásra feljogosító joggal rendelkezik a Felhasználói tartalom használatára, másolására, módosítására, lefordítására, terjesztésére, publikálására, sajtóban történő közzétételére, részbeni használatára, és általános közzétételére bármilyen, jelenleg ismert, vagy a jövőben megalkotandó médiafelületen keresztül. A felhasználó átadja a Michelinnek, leányvállalatainak, és a Michelin által joggal felruházott szervezeteknek a jogot arra, hogy az értékelésekkel kapcsolatban közzétett bármely nevet, fényképet, minden egyéb azonosító jelzést, vagy annak bármely részét a későbbiekben felhasználja, amennyiben a felruházott úgy dönt. A Felhasználó elismeri és biztosítja, hogy (i) az általa közzétett Felhasználói tartalom a saját tulajdona, vagy bármely harmadik felet érintő, a felhasználásra vonatkozó jogvita előzetesen tisztázásra került, mint az a jelen Használati feltételekben is megfogalmazásra került; (ii) az általa közzétett Felhasználói tartalom semmilyen módon sem sérti jelen Használati feltételek egyetlen pontját sem; és (iii) a Michelin semmilyen körülmények között sem kötelezhető bárminemű pénzösszeg kifizetésére semmilyen személy vagy szervezet részére a Felhasználói tartalom felhasználása vagy alkalmazása miatt.
A fent említetteken túlmenően, a Felhasználói tartalom Michelin részére történő közzétételét követően a Michelinnek jogában áll a Felhasználói tartalmat felhasználni, ideértve, a teljesség igénye nélkül, annak törlését, módosítását, vagy elutasítását. Ezen felül, a Host oldalak szabadon dönthetnek a Felhasználói tartalmak saját oldalaikon történő törléséről, módosításáról, vagy elutasításáról. A Michelin nem köteles a Felhasználói tartalom szerzői jogait a Felhasználóra ruházni, továbbá nem kötelezhető harmadik fél részéről érkező jogátruházási igény teljesítésére.

Az erkölcsi jogokról történő lemondás
Amennyiben a Felhasználói tartalommal kapcsolatos fent meghatározott jogátruházási feltételek ellenére a Felhasználó a Felhasználói tartalommal kapcsolatban bármely erkölcsi jogát (ideértve az átruházáshoz és sértetlenséghez kapcsolódó jogokat) fenn kívánja tartani, akkor a Felhasználó kijelenti, hogy (a) nem tart igényt arra, hogy bármilyen jellegű személyazonosságra vonatkozó információ felhasználásra kerüljön a Felhasználói tartalommal, annak részével, vagy módosításával kapcsolatban; (b) nincs ellenvetése a válaszok Michelin, annak licenszeltje, örököse vagy jogutódja által történő közzétételével, felhasználásával, módosításával, törlésével vagy bárminemű felhasználásával kapcsolatban; (c) örökre lemond, és a jövőben nem támaszt semmiféle jogosultságot a Felhasználói tartalom szerzői, vagy bármilyen más jogaival kapcsolatban; és (d) a Michelinnel, annak licenszeltjével, örökösével vagy jogutódjával szemben semmiféle jogkövetelést nem támaszt, melyet erkölcsi jogai alapján máskülönben támaszthatna.

Védjegyek és márkanevek
"Power Reviews," "Michelin.com," "Michelin," "Buzzillions," "Michelin Express," és a Michelin logók a Michelin, beszállítói, vagy licenszeltjei védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, azok másolása, használata, imitálása, egészben vagy részben, a Michelin, beszállítói, vagy licenszeltjei előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A Michelin engedélye nélkül tilos továbbá “meta tagek”, vagy bármilyen más “rejtett szövegek” használata, melyek tartalmazzák a fent említett védjegyek valamelyikét. Ezen felül, a fejlécek, grafikák, ikonok, és szkriptek szintén a Michelin védjegyei és/vagy külső márkaazonosító jegyei, azok másolása, használata, imitálása, egészben vagy részben, a Michelin előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Minden egyéb, a weboldalakon vagy szolgáltatási felületeken megjelenő Michelin név, logó, vagy bármilyen más bejegyzett, vagy más jellegű védjegy a tulajdonos tulajdonát képezi. Bármilyen termékre, szolgáltatásra, folyamatra, egyéb információra, márkanéven, védjegyen, gyártón, beszállítón keresztül, vagy más módon történő hivatkozás nem képezi a Michelin részéről történő támogatás vagy ajánlás tárgyát.

Harmadik féllel, annak tartalmaival, termékeivel és szolgáltatásaival való kapcsolat
A weboldalak, Host oldalak és a szolgáltatási felületek tartalmazhatnak más oldalakra vagy tartalmakra mutató hivatkozásokat (Harmadik fél tartalmai), vagy tartalmazhatnak harmadik fél termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, vagy azokhoz történő hozzáférést (Harmadik fél termékei és szolgáltatásai). A Michelin nem ellenőrzi a Harmadik fél tartalmait, illetve a Harmadik fél termékeit és szolgáltatásait, így nem vállal garanciát, és határozottan elhárít a Harmadik fél tartalmaival, illetve a Harmadik fél termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos minden felelősséget, ideértve azok minőségét, helytállóságát, tartalmát, jellegét, biztonságosságát és megbízhatóságát. A Felhasználó harmadik féllel való mindennemű kapcsolata, minden ahhoz kapcsolódó szabály, feltétel, jótállás és értelmezés szempontjából kizárólag a Felhasználó és a harmadik fél felelőssége. A Michelin kizárólag a Felhasználó saját megfontolásából történő használatra kínálja fel neki a harmadik félhez való hozzájutás lehetőségét, kiemelvén, hogy a weboldalakon és szolgáltatási felületeken szereplő linkek vagy információk jelenléte nem jelenti szükségképpen azt, hogy a Michelin kapcsolatban lenne, jóváhagyná, vagy alkalmazná a Harmadik fél tartalmait, illetve a Harmadik fél termékeit és szolgáltatásait. A harmadik féllel történő kapcsolatba lépés során a Felhasználó felelőssége, hogy megismerje a vonatkozó használati feltételeket, ideértve a weboldalak, vagy a harmadik fél adatkezelési és adatgyűjtési szabályait.

Hatályba lépés

A jelen használati feltételekben foglaltak mellett a Michelin fenntartja a jogot, de nem tekinti kötelező érvényűnek, hogy minden, a jelen Használati feltételek megszegésével, vagy bármely, a weboldalakkal, felhasználói felületekkel, azok rendszereivel, berendezéseivel, vagy hálózatával kapcsolatos visszaélések kivizsgálásában részt vegyen. Továbbá, a Michelin, és a szolgáltatásoknak tárhelyet adó Host oldalak működtetői fenntartják a jogot (saját belátásuk szerint), hogy monitorozzák, módosítsák, eltávolítsák, illetve a hozzáférést megtagadják minden olyan Felhasználói tartalommal kapcsolatban, mely ezen rendelkezéseknek ellent mond, vagy amelyek a Michelin vagy, a Host oldal működtetői számára megkérdőjelezhetőek. A fent említetteken túlmenően, továbbá az Adatkezelési szabályokban foglaltak figyelembevételével, a Michelin fenntartja a jogot, hogy jelentsen minden olyan tevékenységet vagy személyt (ideértve az érintett Felhasználó valódi kilétének felfedését) az illetékes joghatóságoknak, ellenőrző szervezeteknek, vagy bármely érintett külső félnek, melyeket a Michelin törvény-, vagy szabályellenesnek ítél. A Michelin együttműködését ajánlhatja fel az illetékes hatóságoknak az illegálisnak vélt tevékenységekkel kapcsolatos nyomozás és eljárás során. A jelen Használati feltételekben foglalt, felhasználókra vonatkozó tartalom és előírások alkalmazása kizárólag a PowerReview belátása szerint történik, és a Michelin jogainak az illetékes hatóságoknál történő érvényesítésének elmulasztása nem jelenti azt, hogy a Michelin lemond arról a jogáról, hogy jogait más hatóságokon keresztül érvényesítse. Továbbá, ezek a szabályok nem képeznek egyéni jogalapot arra, hogy bárki bármely harmadik fél nevében közbenjárjon, valamint nem garantálják, hogy a weboldalak és szolgáltatási felületek nem tartalmaznak a fent említett szabályok által tiltott tartalmat.
A  FENT EMLÍTETT SZABÁLYOK KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, TÉNYLEGES VAGY MEGKÍSÉRELT, HARMADIK FÉL ÁLTAL, BÁRMELY FELHASZNÁLÓ NEVÉBEN TÖRTÉNŐ MEGSZEGÉSE, A HASZNÁLATI FELTÉTELEK ADOTT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGSZEGÉSÉNEK MINŐSÜL.

A garancia érvényességének hiánya
A WEBOLDALAK, SZOLGÁLTATÁSI FELÜLETEK, ÉS MINDEN EGYÉB ANYAG, IDEÉRTVE A FELHASZNÁLÓI TARTALMAKAT IS, JELEN FORMÁJÁBAN, A MINDENKORI HOZZÁFÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN ÉRHETŐ EL, BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT GARANCIA NÉLKÜL. A FELHASZNÁLÓ ELFOGADJA, HOGY A WEBOLDALAK, FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK, IDEÉRTVE A WEBOLDALAKON, HOST OLDALAKON ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELÜLETEKEN KERESZTÜL KÖZÉTETT, HASZNÁLT, LETÖLTÖTT FELHASZNÁLÓI TARTALMAKAT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A MICHELIN ELHÁRÍT MINDEN KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN FELELŐSSÉGET, IDEÉRTVE, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL, A MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, ELADHATÓSÁGRA, BÁRMELY SPECIÁLIS CÉLRA TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA, VALAMINT A WEBOLDALAKRA, HOST OLDALAKRA, SZOLGÁLTATÁSI FELÜLETEKRE, VAGY BÁRMELY FELHASZNÁLÓI TARTALOMRA TÖRTÉNŐ JOGOSULTSÁGRA VAGY SZABADALOMRA IRÁNYULÓ IGÉNYT. A MICEHLIN NEM BIZTOSÍTJA ÉS GARANTÁLJA A FELHASZNÁLÓI TARTALMAK HELYTÁLLÓSÁGÁT, TELJESSÉGÉT, AKTUALITÁSÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, ÉS HIBANÉLKÜLISÉGÉT. TOVÁBBÁ, A MICHELIN SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS, ÉS NEM IS VÁLLAL FELELŐSSÉGET  A HOST OLDALAKÉRT, VALAMINT A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL A WEBOLDALAKON VAGY HOST OLDALAKON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGEKÉRT.
A MICHELIN NEM FELELŐS AZ ÁRAKKAL, SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSEKKEL ÉS FÉNYKÉPEKKEL KAPCSOLATOS ELÍRÁSOKÉRT ÉS KIHAGYÁSOKÉRT. A MICHELIN NEM GARANTÁLJA, ÉS NEM IS TUJDA GARANTÁLNI, HOGY A WEBOLDALAK, AZOK SZERVEREI, VAGY AZ ILLETÉKES HOST OLDALAK SZOLGÁLTATÁSAI ÉS SZERVEREI NEM TARTALMAZNAK VÍRUSOKAT VAGY MÁS VESZÉLYES ELEMEKET, IDEÉRTVE A HARMADIK FÉL ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMAKAT. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE, HOGY A GYÁRTÓ ÁLTAL ELISMERT SZOFTVEREKET HAZNÁLJON A LETÖLTÉSEK SORÁN ELŐFORDULÓ VÍRUSOK BEAZONOSÍTÁSÁRA ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁRA.
BIZONYOS JOGGYAKORLATOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS GARANCIÁK ÉS FELTÉTELEK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI KIVÉTELEK NEM MINDEN ESETBE ÉRVÉNYESEK A FELHASZNÁLÓRA.

Korlátozott felelősség
A MICHELIN SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYEKKEL VAGY SZANKCIÓKKAL JÁRÓ (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A HASZNÁLATI JOG, HASZON VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉT), AKÁR A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGBŐL, AKÁR JOGSZABÁLYSÉRTÉSBŐL (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A GONDATLANSÁGOT IS), JOGSZERŰEN, VAGY MÁS MÓDON A WEBOLDALAK, SZOLGÁLTATÓI FELÜLETEK, HOST OLDALAK, ANYAGOK, ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALMAK HASZNÁLATÁBÓL, VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL, TOVÁBBÁ A NEM ENGEDÉLYEZETT HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

Az alkalmazandó jog és illetékes hatóság
A Szerződést minden szempontból a magyar jogrendszerrel összhangban kell alkalmazni, valamint Magyarországon keltnek kell elfogadni. Érintett felek elfogadják az magyar jogrendszer kizárólagos illetékességét minden, a Szerződéssel kapcsolatos vagy abból eredő vitás kérdésben.

Gyerekek

A weboldalak és szolgáltatói felületek nem 13 év alatti gyermekek számára készültek. 13 évesnél fiatalabb felhasználók nem tehet közzé Felhasználói tartalmat, vagy bármilyen személyes információt a weboldalakon vagy a szolgáltatások értékelési felületén. Amennyiben mégis így tesznek, az a jelen Használati feltételek megsértésnek minősül.

A Használati feltételek változása
A Michelin fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa a jelen Használati feltételek, vagy a weboldalakra vonatkozó előírások bármely részét. Amennyiben a Michelin a Használati feltételek, vagy a weboldalakra vonatkozó előírások megváltoztatása mellett dönt, az új verziót, annak hatályba lépési dátumával együtt közzé teszi a weboldalakon. A jelen Használati feltételekben végrehajtott bármely módosítás hatályba lépése a weboldalon történő közzététellel dátuma. A weboldalak szabályzatmódosítást követő további használata az új szabályzatok automatikus elfogadásával jár a Felhasználó részéről. A Felhasználó felelőssége a Használati feltételek, és egyéb vonatkozó szabályok, ideértve azok dátumát is, rendszeres áttekintése, melynek eredményeképp megismerheti a weboldalak és szolgáltatási felületek használata során rá vonatkozó feltételeket és szabályokat.

Általános rendelkezések

A Michelin fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül és saját belátása szerint, felfüggessze a Felhasználó jogosultságát, továbbá blokkolja vagy megakadályozza a weboldalakhoz való hozzáférés lehetőségét. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek, vagy bármely szempontból nem alkalmazhatónak minősül, akkor azt el kell távolítani a jelen Használati feltételekből, hogy ne befolyásolhassa a fennmaradó feltételek érvényességét vagy alkalmazhatóságát.