ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Michelin elkötelezett az Ön személyes adatainak és információinak védelme, valamint ezen adatoknak és információknak a gyűjtésére valamint kezelésére vonatkozó átlátható és közérthető tájékoztatás nyújtása iránt. Jelen Tájékoztató a weboldalaink és digitális szolgáltatásaink használata során gyűjtött, vagy az Ön által szolgáltatott személyes adatok kezelésének módját ismerteti.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, annak érdekében, hogy megérthesse az Ön személyes adatainak és információnak kezelésére vonatkozó szemléletünket és gyakorlatunkat, illetőleg azt, hogy miként végezzük adatkezelési tevékenységünket.

1. Kik vagyunk, és hogyan léphet velünk kapcsolatba

2. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalaink

3. Az Adatvédelmi Szakértőnk

4. Egyéb szabályzatok és információk, amelyeket érdemes elolvasnia

5. A közvetlenül Öntől gyűjtött adatok, információk

6. Marketing kommunikáció

7. Máshonnan gyűjtött adatok, információk

8. Hol tároljuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat

9. Kivel osztjuk meg az Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat

10. Nemzetközi adattovábbítások

11. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait, információit

12. Az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogai a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján

13. Mi a teendő, ha Ön nem elégedett adatkezelési tevékenységünkkel

14. Az adatbiztonságról

15. Adatkezelési Tájékoztatónk módosításai

1. Kik vagyunk, és hogyan léphet velünk kapcsolatba

Vállalatunk teljes megnevezése MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Vállalat”), és Vállalatunk az Adatkezelő. Amennyiben Ön kapcsolatba kíván lépni velünk, több lehetőség közül választhat:

Küldhet e-mailt a dataprivacy_EUC@michelin.com címre

Küldhet nekünk levelet a MICHELIN Hungária Kft., 4400 Nyíregyháza, Bottyán János u. 15. címre, az Adatvédelmi Szakértőnek címezve

Kapcsolatba léphet velünk a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével linken https://www.michelin.hu/kapcsolat

2. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalaink

A jelen Tájékoztatóban foglalt információk valamennyi Michelin weboldalra, webes felületre illetve mikrooldalra, és a Michelin almárkák weboldalaira illetve mikrooldalaira megfelelően alkalmazandóak.

3. Az Adatvédelmi Szakértőnk

Amellett, hogy a Michelinnél mindannyian elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme és tisztelete iránt, Adatvédelmi Szakértőnk a Michelinnél megjelenő személyes adatok kezelését minden szempontra kiterjedően vizsgálja, illetve felügyeli. Kapcsolatba léphet Adatvédelmi Szakértőnkkel e-mailben a dataprivacy_EUC@michelin.com címen.

4. Egyéb szabályzatok és információk, amelyeket érdemes elolvasnia

Amellett, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató teljes körűen tartalmazza a weboldalainkon gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozó információkat, javasoljuk, hogy az alábbi hasznos tájékoztatásokat is ismerje meg.

További adatkezelési tájékoztatók (amennyiben vannak)

Sütik használatára vonatkozó tájékoztatónk

A weboldal használatára vonatkozó Feltételek és Kikötések

Kapcsolódó platformok, weboldalak

További adatkezelési tájékoztatók

Jelen Adatkezelési Tájékoztatónk az elsődleges a Michelin weboldalainak és a Michelin digitális szolgáltatásainak és termékeinek igénybevételére vonatkozóan. Mindazonáltal egyes speciális digitális szolgáltatás vagy termék igénybevétele esetén alkalmazandó további adatkezelési tájékoztatók tartalmazhatnak egyéb, kiegészítő információkat is. Kérjük, olvassa el ezeket a tájékoztatókat, mielőtt valamely szolgáltatásunkra vagy termékünkre regisztrál vagy előfizet.

Sütik használatára vonatkozó tájékoztatónk

Amikor Ön weboldalainkat vagy az általunk nyújtott egyéb digitális termékeket vagy szolgáltatásokat használja, a sütik használatával olyan információkat gyűjthetünk Önnel kapcsolatban, amelyek alkalmasak arra, hogy Önt megkülönböztessük a weboldalaink, digitális szolgáltatásaink illetve termékeink többi felhasználójától. Külön Sütik használatára vonatkozó szabályzatunk van, mely leírja, hogy a sütiket hogyan és milyen célokból használjuk. Szíves figyelmébe ajánljuk az alábbi linken található Sütik használatára vonatkozó szabályzatunkat https://www.michelin.hu/sutik

Feltételek és kikötések

A Feltételek és kikötések célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön hozzáférhet weboldalainkhoz és használhatja azokat. A Feltételeket és kikötéseket elolvashatja az alábbi linken https://www.michelin.hu/webes-tartalom/jogi

Kapcsolódó platformok, weboldalak

Weboldalainkon időről időre megjelenhetnek olyan linkek, melyek más weboldalainkra, illetőleg weboldalainkról szerződő partnereink, hirdető partnereink vagy leányvállalataink digitális platformjaira, weboldalaira vagy közösségi média oldalakra navigálják Önt. Amennyiben Ön ezekre a linkekre kattintva elnavigál honlapjainkról, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a weboldalaknak megvan a saját adatkezelési szabályzatuk, tájékoztatójuk, amelyek tartalmáért nem áll módunkban semmilyen felelősséget vállalni. Kérjük, olvassa el ezeket a szabályzatokat, tájékoztatókat, mielőtt bármilyen személyes adatot szolgáltat ezeken a felületeken.

5. Az Öntől gyűjtött adatok, információk

Jelen pontban ismertetjük:

hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait, információit;

a gyűjtött adatok kategóriáit;

a gyűjtött adatok tervezett kezelésére vonatkozó leírást;

a gyűjtött adatok kezelésére vonatkozó jogalapot; és

a gyűjtött adatok kezelésének időtartamát

Az Ön min?sége

Gy?jtött Adatok

Adatkezelés célja / Tevékenység

Az adat típusa

Az adatkezelés jogalapja

Meg?rzési id? (adatkezelés id?tartama)

Játékban / promócióban / kampányban / eseményen résztvev?

Azon információk, adatok, amelyeket Ön egy promócióban vagy egy kereskedelmi játékban való részvétel során ad meg (“Résztvev?i Adatok”).

Hogy a játékkal, promócióval kapcsolatban további információt nyújtsunk, vagy nyertesként nyereményt adjunk át Önnek. Amennyiben err?l eltér?en nem rendelkezünk, kizárólag a játék vagy promóció lebonyolítása és adminisztrációja céljából kezeljük az így gy?jtött adatokat.

A Résztvev?i Adatok közé tartozhat, például az Ön neve, e-mail-cím, illetve amennyiben nyertessé nyilvánítják, úgy a telefonszáma és lakcíme vagy levelezési címe.

A játékban vagy promócióban való részvétel céljából Ön és közöttünk létrejött szerz?dés teljesítése.

A cél megvalósulását, azaz a játék/promóció befejezését követ? 3 hónapig – nyertessé nyilvánított résztvev? esetén 6 hónapig - , illet?leg ezt követ?en, amennyiben alkalmazandóak, kizárólag a számviteli, fogyasztóvédelmi jogszabályok és iratmeg?rzési, archiválási rendelkezéseket tartalmazó jogszabályi el?írások által megkövetelt id?tartamig ?rizzük meg.

Kérd?íves felmérésben, „Értékelések és vélemények” felmérésben résztvev?

Azon információk, amelyeket Ön egy kérd?ív kitöltése, vagy felmérés illetve közvélemény-kutatás megválaszolása során vagy értékelés és vélemény adása során szolgáltat. (“Kérd?ív Adatok”).

Hogy információt gy?jtsünk konkrét ügyekben, témákkal kapcsolatban, mint például az Önnek nyújtott szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, illet?leg azok min?ségével kapcsolatban, továbbá statisztikai célból. Sok esetben ezek a kérd?ívek, felmérések illetve közvélemény-kutatások kitöltése, megválaszolása névtelenül történik. Amennyiben a felmérés mégsem névtelen, úgy arról Önt az adatok gy?jtésének pillanatában tájékoztatjuk.

A Kérd?ív Adatok közé tartozhat, az Ön teljes neve, pontos címe, e-mail-címe és egyéb a kérd?ív kitöltése során megadott személyes adat, információ (mint pl. az értékelés id?pontja, tartalma, az értékelt termék / szolgáltatás).

A Kérd?ív Adatok kezelésének jogalapja, az ügyfeleink és felhasználóink részére nyújtott termékeink és szolgáltatásaink figyelemmel kísérésével és javításával kapcsolatos jogos érdekünk érvényesítése.

Az Önt?l érkezett – termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó – visszajelzés fontos számunkra, így ezen adatokat az adott értékelés és vélemény megadásától számított 3 évig tároljuk, azt követ?en pedig töröljük vagy anonimizáljuk.

A kérd?íves felmérések megválaszolásával gy?jtött személyes adatokat a benyújtott illet?leg megválaszolt kérd?ív id?pontjától számított 3 éven belül töröljük, a többi adatot statisztikai célból anonimizálva tároljuk tovább.

Felhasználói fiókkal rendelkez? személy

Amennyiben Ön valamely digitális termékünk vagy szolgáltatásunk igénybevétele céljából egy felhasználói fiók létrehozásával regisztrál, akkor az így megadott adatok alapján tudjuk Önt azonosítani és a kívánt terméket vagy szolgáltatást nyújtani az Ön részére (“Fiók Adatok”).

Weboldalaink üzemeltetése, az igénybevett digitális termékeink és szolgáltatásaink nyújtása, és ezen termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan az Önnel való kapcsolattartás, és ezen szolgáltatások biztonságának fenntartása céljából kezeljük a Fiók Adatokat.

A Fiók Adatok közé tartozhat, az Ön teljes neve, e-mail címe és bizonyos esetekben jelszó beállítására is kérhetjük annak érdekében, hogy Ön mindenkor biztonságosan hozzáférjen felhasználói fiókjához.

A Fiók Adatok kezelésének jogalapja, a termék vagy szolgáltatás igénybevételekor Ön és közöttünk létrejött szerz?dés teljesítése (pl.: az adott weboldal hatályos szerz?dési feltételeinek megfelel?en

A felhasználói fiók érvényességének id?pontjáig, illet?leg ezt követ?en, amennyiben alkalmazandóak, a számviteli, fogyasztóvédelmi jogszabályok és iratmeg?rzési, archiválási rendelkezéseket tartalmazó jogszabályi el?írások által megkövetelt id?tartamig ?rizzük meg

Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) kommunikáció címzettje

Ha Ön további információkért, tájékoztatásért feliratkozik bármelyik hírlevelünkre, vagy marketing-kommunikációs csatornánkra (“Marketing Adatok”).

A Marketing Adatok kezelésének célja, hogy az Ön kérésének megfelel? értesítéseket és/vagy hírleveleket küldjünk Önnek.

A nevére és az e-mail címére van szükségünk ahhoz, hogy a kért tájékoztatást megküldjük Önnek.

Az adatkezelés jogalapja az Ön, hírlevélre / marketing-kommunikációra való feliratkozása által megadott önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

Az Ön ilyen célú adatkezeléshez történ? hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélr?l, marketing-kommunikációról való leiratkozásig) ?rizzük meg adatait. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Mindazonáltal felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulásának visszavonása a korábbi adatkezeléseket nem érinti. Hozzájárulása visszavonását követ?en abból a célból tárolhatjuk személyes adatait, hogy biztosítani tudjuk az Ön kérésének való megfelelést, miszerint nem kíván további direkt marketing kommunikációt kapni.

Az „Abroncskeresked? Keres?” (Dealer Locator) alkalmazás használója

Helymeghatározási szolgáltatásaink, pl. Abroncskeresked? Keres?” szolgáltatásunk használatakor szolgáltatott adatok. (“Helymeghatározási Adatok”).

Ezen adatok abból a célból kerülnek felhasználásra, hogy Ön be tudja azonosítani, és megtalálja a környezetében található kereskedéseket.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez az irányítószám vagy helység megadását kérjük, vagy a böngész? illet?leg az eszköz helymeghatározási adatait vesszük alapul, illetve kérjük megadni. Ezekben az esetekben, további információért, kérjük, tekintse meg az adott böngész? illet?leg operációs rendszer adatvédelmi tájékoztatóját.

A Helymeghatározási Adatok kezelésének jogalapja a digitális szolgáltatásaink és termékeink nyújtása érdekében Ön és Vállalatunk között létrejött szerz?dés megkötése illetve teljesítése.

Ezen adatokat a Dealer Locator alkalmazás használatának idejéig, azonban a böngész?, vagy a használt eszköz operációs rendszere által szolgáltatott helymeghatározási adatokat egyáltalán nem ?rizzük meg.

Álláskeres?

Azon személyes adatok és információk, melyeket Ön az önéletrajza beküldésekor munkaer?-toborzási célból ad meg. (“Toborzási Adatok”)

Ezen adatok arra szolgálnak, hogy értékelni tudjuk és kiválaszthassuk a meghirdetett állásokra alkalmas jelentkez?ket, a kés?bbiekben pedig arra, hogy tájékoztatni tudjuk az érintett személyt, amennyiben a Michelinnél egyéb hasonló álláslehet?ségek adódnak.

Valamennyi információ, amely egy önéletrajzban szerepelhet, például, az Ön teljes neve, lakcíme, életkora, neme, végzettsége, korábbi munkahelyei, stb.

Az Ön által e célból szolgáltatott személyes adatokat azon jogos érdekünkb?l fakadóan értékeljük, mely a legmegfelel?bb jelentkez? kiválasztásában, a kiválasztási folyamatot követ?en pedig, a sikeres jelentkez?vel való munkaszerz?dés megkötésében és a munkaviszony fenntartásában nyilvánul meg.

A Toborzási Adatokat, a kés?bbi álláslehet?ségeknek való megfelel?ség érdekében, a kiválasztási folyamatot követ? 3 évig tároljuk.

Weboldalaink látogatója

Azon adatok és információk, melyeket Ön weboldalaink használata során ad meg, pl. a „Kapcsolat” pont alatt található kapcsolatfelvételi ?rlap kitöltésekor, vagy a Michelin ügyfélszolgálat menüpont alatt a chat szolgáltatásunk használatakor. ("Kommunikációs  Adatok”)

Ezeket az adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön kérdéseire, igényének és kérésének megfelel?en válaszolni tudjunk, és hogy ellen?rizni illetve fejleszteni tudjuk weboldalainkat.

Valamennyi olyan személyes adat és információ (pl. név, e-mail cím), melyeket weboldalaink használata során szolgáltat részünkre.

Ezen adatok kezelésének jogalapja azon jogos érdekünk, hogy az Ön felhasználói élményét javítsuk, kérdése, vagy bármely igénye alapján segítségére legyünk, weboldalainkat fejlesszük.

Ezen adatokat az Ön kérelme / kérése elintézéséig illet?leg megválaszolásáig kezeljük, ezt követ?en pedig 6 hónapon belül töröljük.

Közönség-, illetve sajtókapcsolati (PR) kontaktszemély

Azon adatok és információk, amelyek sajtótartalmak közzétételében is érdekelt szervezet, közösség illetve médium (pl. autóklubok, szakmai blogok, szaksajtó, véleményvezér, (influencer)) képvisel?jével, (vagy annak impresszumában megjelölt) kapcsolattartójával való kapcsolattartás, jöv?beni sajtóanyagok közzététele, vagy ezen képvisel?/kapcsolattartó sajtórendezvényen illetve sajtóúton való részvételéhez szükséges. („PR Adatok”)

Az adatkezelés célja, hogy a Vállalat a Michelin csoportról és termékeir?l, és szolgáltatásairól, kutatásfejlesztési eredményeir?l, esetleges beruházásairól, éves eredményeir?l, rendezvényeir?l, teszteredményeir?l, esetleges krízishelyzetekr?l, kríziskezelésr?l hírt adjon

Mindazon adatok, melyek a kapcsolattartáshoz, és a sajtóeseményeken való részvételhez szükségesek (így pl. név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám)

Ezen adatok kezelésének jogalapja azon jogos érdekünk, hogy Társaságunk és a Michelin Csoport üzleti jó hírnevét, piaci pozícióját meg?rizzük, eredményeit, céljait, tevékenységét az általa szervezett és/vagy támogatott eszméket, célokat és szervezeteket, egy esetlegesen kialakult krízishelyzetben az arról szóló tájékoztatást a nagyközönség illetve bármely érdekelt vagy érintett számára megismerhet?vé tegyük.

Ezen adatokat mindaddig meg?rizzük, amíg az adott szervezet, közösség illetve médium képvisel?ként, illet?leg kapcsolattartóként más személyt nem jelöl meg, vagy a Vállalatunkkal való kapcsolattartást visszautasítja.

Önkéntesen szolgáltatott adatok

Önkéntesen szolgáltatott adatok

Amikor Ön személyes adatokat, információkat szolgáltat részünkre (például a fentiekben leírt esetekben), egyes esetekben további, önkéntes alapon nyújtandó információt is kérhetünk Öntől, mely információk megadása nem kötelező (opcionális), és arra szolgálnak, hogy jobban megértsük ügyfeleink igényeit, és ezen igényeknek megfelelő testreszabott szolgáltatást nyújtsunk.

Statisztikai célból kezelt adatok

Olyan összesített adatokat is gyűjtünk és kezelünk, mint pl. a statisztikai és demográfiai adatok

(a továbbiakban: “Összesített Adatok”). Az Összesített Adatok származhatnak az Ön személyes információiból, azonban azok nem teszik lehetővé az azonosítást, illetve az azonosíthatóságot. Például összesíthetjük a Használati és Eszköz Adatokat, hogy százalékosan kifejezve meghatározzuk, hogy a weboldalaink egyes funkcióit milyen mértékben használják a honlap látogatók. Az Összesített Adatokat kizárólag saját üzleti célra használjuk fel.

Érzékeny személyes adatok

Bár nem gyűjtünk érzékeny személyes adatokat, Önnek mégis lehetősége van arra, hogy a weboldalaink egyes részeinek használatakor további adatokat, plusz információt szolgáltasson, például, ha értékelést és/vagy véleményt ír valamely termékünkről. Ha ezeket a szabad szöveges részeket használja, kérjük, hogy csak olyan információt szolgáltasson, amelyet szívesen oszt meg, és kérjük, vegye figyelembe, hogy akár érzékeny adatokat is tartalmazhat. Amennyiben Ön a weboldalainkon értékelést vagy véleményt ír, kérjük, tartsa szem előtt, hogy az az információ mások számára is látható lesz.

Gyermekek és a személyes adatok

Weboldalaink alapvetően nem gyermekek, illetőleg kiskorú felhasználók részére készültek, és tudatosan nem gyűjtünk gyermekekre vonatkozó adatokat. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16. életévét be nem töltött gyermekszemélyes adatait kezeljük, úgy minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően járjunk el, ideértve a vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben az szükségessé válik. Amennyiben Önnek tudomására jut, hogy (16. életévét be nem töltött) gyermeke, az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatot szolgáltatott részünkre, úgy kérjük, haladéktalanul tájékoztasson minket e-mailben a dataprivacy_EUC@michelin.com e-mail címen, hogy a megfelelő lépéseket megtehessük.

6. Marketing Kommunikáció

Ön kizárólag akkor kap tőlünk marketing kommunikációs értesítéseket vagy hírleveleket, ha úgy Ön kívánja. Ebben az összefüggésben kizárólag az Ön által megadott, általában név és email cím adatokat használjuk fel.

Bármikor leiratkozhat hírleveleinkről, vagy kérheti a tőlünk érkező közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú értesítések megszüntetését

a hírlevelek alján található a “leiratkozás” lehetőségre kattintva; vagy

kapcsolatba léphet velünk e-mailben vagy postai úton küldött levélben a jelen tájékoztatóban feltüntetett bármely elérhetőségen.

Általában mindaddig küldünk Önnek direkt marketing levelet, amíg Ön le nem iratkozik a levelezési listáról. Mindazonáltal, amennyiben nem hallottunk Ön felől, vagy nem nyitotta meg a leveleinket 3 év viszonylatában, akkor töröljük nyilvántartásunkból az Ön által megadott személyes adatokat. Önnek azonban mindenkor lesz lehetősége újra feliratkozni hírleveleinkre.

Időről időre úgy is felhasználhatjuk az Öntől gyűjtött 

Használati és Eszköz Adatokat, hogy olyan online javaslatokat és ajánlásokat állítunk össze termékeinkből és szolgáltatásainkból, amelyek felkelthetik érdeklődését. Mindez azon jogos üzleti érdekünk alapját képezi, amely ahhoz szükséges, hogy termékeinket, szolgáltatásainkat és gazdasági tevékenységünket fejlesszük.

7. Máshonnan gyűjtött adatok, információk

Önre vonatkozó személyes adatot, információt (mint pl. a teljes nevét, üzleti partnerünknél betöltött pozícióját, e-mail címét és telefonszámát) üzleti partnereink, velünk kapcsolatban álló más jogi személyek is szolgáltatnak részünkre, amennyiben a Társaságunkkal kötött szerződés teljesítése érdekében Ön az adott üzleti partner kijelölt képviselője/kapcsolattartója.

A hivatkozott adatok kezelésének jogalapja a jogos érdekünk, tekintve, hogy a szerződés teljesítésének érdekében ezen adatok révén tudjuk teljesíteni szerződéses kötelezettségeinket, illetve tudjuk tartani a kapcsolatot a szerződéses partnerünkkel. Amennyiben arról eltérően nem tájékoztatjuk, úgy ezeket az adatokat kizárólag az Ön által képviselt partnerünkkel való szerződéses jogviszony kezelése és adminisztrálása céljából használjuk fel.

Az adatokat a szerződés hatályának és érvényességi idejének megfelelő ideig őrizzük meg, kivéve, ha az Ön cége ez idő alatt másik képviselőt/kapcsolattartót jelöl ki. Mindazonáltal az adott téma vagy körülmény által megkövetelt okból, üzleti és archiválási céllal, az Önnel folytatott írásbeli kommunikációt, levelezést hosszabb ideig tároljuk.

Önre vonatkozó személyes információt kaphatunk akkor is, ha Ön bármely más, általunk működtetett honlapra látogat el, vagy igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatás és/ vagy terméket. Ezen felül szoros együttműködésben dolgozunk harmadik felekkel is (ideértve a technikai vagy pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó partnereket és alvállalkozókat, üzleti elemzési és webanalitikai szolgáltatókat, tartalomkereső szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat és hitelreferencia-ügynökségeket), akiktől szintén kapunk Önre vonatkozó információt.

A fenti célokból történő adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk, amelyre tekintettel, és amelynek köszönhetően ellenőrizni és fejleszteni tudjuk weboldalainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.111

A kiszolgáló szervereink (webszerverek) naplófájljaiból származó Önre vonatkozó információk közül az Ön számítógépére, így az IP címére, operációs rendszerére, böngészője típusára vonatkozó adatokat kezelhetjük (“Használati és Eszköz Adatok”). Ezen adatokat rendszer adminisztrációs célra használjuk és annak elemzése céljából, hogy az emberek hogyan használják weboldalainkat és egyéb digitális platformjainkat. Abban is segítségünkre szolgálnak ezen adatok, hogy online tevékenységeinkhez a lehető legjobb online infrastruktúrát teremtsük meg.

Az előbbiekben részletezett adatkezelésünk jogalapja azon jogos érdekünk, hogy weboldalainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat ellenőrizni és fejleszteni tudjuk.

Mint ahogy azt a fentiekben említettük, Önre vonatkozó információt sütik vagy más hasonló az Ön adott készülékére tárolt technológia alkalmazásával is gyűjthetünk azzal kapcsolatban, hogy miként használja weboldalainkat, digitális termékeinket és szolgáltatásainkat. A süti egy böngészési információkat tartalmazó kis szövegfájl, kód vagy szoftverösszetevő, amely az Ön számítógépére kerül, amikor meglátogat egy weboldalt, hogy Önnek jobb, egyénre szabott szolgáltatást és teljesebb felhasználói élményt nyújthassunk. Sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkat elolvashatja a https://www.michelin.hu/sutik linken.

A weboldalaink lehetőséget kínálnak arra, hogy tapasztalatait megossza és kapcsolatba lépjen velünk harmadik felek által üzemeltetett közösségi hálózatokon regisztrált oldalinkon is, mint a Twitter vagy a Facebook. Ezeket a személyes információkat, mint például lájkokat, megosztásokat és tweeteket, és az ezeken a közösségi profilokon elérhető tartalmakat a közösségi hálózaton lévő oldalainkról gyűjthetjük. A közösségi hálózatok használata során megadott információkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket nem áll módunkban ellenőrizni, a közösségi hálózatok használata során ezen hálózatok adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatói az irányadók és alkalmazandók.

Önre vonatkozó információt más megbízható forrásokból is gyűjthetünk. Ezek az információk kizárólag nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból, mint pl. a kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, vagy a cégjegyzék.

8. Hol tároljuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat

Valamennyi Önre vonatkozó személyes adatot az Európai Gazdasági Térségben biztonsági szervereken tárolunk. A lentiekben részletezettek alapján azonban az Ön adatai továbbításra kerülhetnek Magyarországon kívülre is.

Bár Társaságunk elkötelezetten védi a személyes adatok áramlásának biztonságát, az adatok interneten keresztül történő online továbbításának biztonsága nem biztosítható teljes mértékben. Társaságunk és valamennyi partner szolgáltatónk mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, mindazonáltal ezen adatok szolgáltatása kizárólag az Ön felelőssége.

9. Kivel osztjuk meg az Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat

Az Önre vonatkozó személyes adatok címzettjei kizárólag olyan személyek, akiknek feladatuk és kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Ön adatainak ismerete, kezelése. Az alábbiak szerint, illetve ezen személyekkel/szervezetekkel részére oszthatjuk meg az Ön adatait:

A Michelin Csoporton belül - A cégcsoport bármely tagjával megoszthatjuk az Ön adatait, azaz leányvállalataink, legfőbb anyavállalatunk és annak leányvállalatai részére, és kizárólag az eredeti, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt céllal/célokkal megegyezően, az ahhoz szükséges mértékben.

Szolgáltatók részére - Vállalatunk az Ön kérelme teljesítésének, vagy szolgáltatásaink nyújtásának céljából továbbíthatja a személyes adatait az adott szolgáltatók részére. Ezen szolgáltatóknak, mint adatfeldolgozóknak, szerződéses kötelezettsége a kapott személyes adatok bizalmasságának és biztonságának, Vállalatunk, mint adatkezelő, utasításai szerinti megfelelő védelmének biztosítása, IT és rendszer adminisztrációs szolgáltatások, mint a webtárhely szolgáltatás (webhosting), az elektronikus levelezőrendszer szolgáltatás vagy az értékelések és vélemények funkció kezelésének biztosítása.

Harmadik felekkel is megoszthatjuk az Ön személyes adatait:

Jogi okokból

Amennyiben jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, egyéb szerződéses feltételek biztosítása illetőleg kikényszerítése érdekében, vagy a Michelin Csoport, ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának érdekében kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait az illetékes hatóság részére továbbítani, azzal közölni.

Az Ön hozzájárulása alapján

Harmadik felek gyűjthetnek Önről információt a weboldalainkon, termékeink vagy szolgáltatásaink igénybevételekor sütik, vagy hasonló technológiák felhasználásával, pl. profilalkotás vagy az Ön személyére szabott reklámok, hirdetések szolgáltatása érdekében. A sütiket Ön a Sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkkal összhangban fogadhatja el, melyet elolvashat a https://www.michelin.hu/sutik linken.

Egyéb esetek

Amennyiben bármely tevékenységünket vagy eszközünket értékesíteni kívánjuk, úgy az Önre vonatkozó személyes adatok és információk a jövőbeni vevő részére továbbításra kerülhetnek.

Adatfeldogozók

Weboldalunk üzemeltetését a webtárhely (webhosting) szolgáltatást nyújtó LinkbyNet (Parc du Colombier, 14 rue Jules Saulnier, 93200 Saint-Denis, Franciaország, Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00, Fax: +33 (0)1 48 13 31 21) végzi, így egyes esetekben az adatok az Európai Gazdasági Térség országain kívülre, a LinkbyNet Csoport vállalatai részére, működési/működtetési támogatás céljából továbbításra kerülhetnek. A LinkbyNet Csoport a hivatkozott működési támogatást Kanadából (megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező ország), Vietnámból és Mauritiusról nyújtja az egyes tagvállalatainak. A támogatási tevékenységhez szükséges adattovábbítás kereteit, szabályait és feltételeit a LinkbyNet Csoport Kötelező Erejű Vállalati Szabályai határozzák meg.

Az e-Communication Kft. (Székhely: 1141 Budapest, Vízakna u. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-695007adószám: 12613733-2-42; Kapcsolattartó: Lődi János, ügyvezető; Telefon: +36 20 291 7140; E-mail: hello@e-com.hu) helyi szintű webszervert (www. tartalmat szolgáltató szervert) felügyelő rendszergazdai szolgáltatást (webmastering) nyújt a Michelin részére.

Blast Radius ügynökség (székhely: 515 Richards Street, Vancouver, BC V6B 2Z5 Kanada, telefon: +1 604 647 6500; fax: +1 604 689 1963; Ügyvezető: Lothar Boensch, e-mail: hello@blastradius.com) a Wunderman Network csoport (anyavállalata a WPP plc.) tagja. A Michelin részére adatfeldolgozóként a közösségi média, mobil- és egyéb platformok tekintetében nyújt márkázott tartalom szolgáltatást, továbbá ezen platformok fejlesztését végzi.

10. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

A Michelin egy nemzetközi cégcsoport, amely adatbázisokat működtet a különböző országokban. A Michelin az Ön személyes adatait cégcsoporton belül továbbíthatja valamely az Ön országán kívüli adatbázisába vagy külső partneréhez.

Tekintve, hogy a személyes adatok védelmi szintje világszerte eltérő, főszabályként nem továbbítunk személyes adatokat Európai Unión kívüli Michelin vállalatoknak vagy harmadik feleknek, amíg ezek a vállalatok megfelelő adatvédelmi szintet nem nyújtanak.

A személyes adatok Michelinen belüli, az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területéről történő adattovábbítás biztosítása érdekében, a vállalat belső szabályozást alakított ki és vezetett. A BCR (Kötelező Társasági Szabályok) linkre kattintva megtekintheti a hivatkozott vállalati szabályozás részleteit.

A Michelin Csoporton kívüli adattovábbításnak az Ön országa védelmi szintjének megfelelő védelmét vagy az adott szerződő partner, illetve alvállalkozó a kötelező erejű vállalati szabályai (BCR), vagy az Európai Bizottság által kiadott, az Európai Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező szerződő felek által alkalmazandó, a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételei biztosítják.

11. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait, információit

Alapvető szabály, hogy az Ön személyes adatait semmilyen célból nem tároljuk azok gyűjtésekor meghatározott adatkezelési célhoz vagy célokhoz szükséges időtartamon túl, ideértve az esetleges jogi, számviteli vagy bejelentési illetve adatszolgáltatási kötelezettségek tejesítésének céljait is. A megőrzési időkre vonatkozó részletesebb információkért, tekintse meg a fenti 5. pontban foglaltakat.

Ahhoz, hogy helyesen határozzuk meg a megfelelő adatkezelési időtartamot, figyelembe vesszük a személyes adat mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal esetleges kockázatait, az adatkezelés céljait, a vonatkozó jogszabályi előírásokat és azt, hogy ezen céloknak az elérését más módon meg tudjuk-e valósítani.

Bizonyos esetekben Ön kérheti tőlünk adatai törlését. (ld. a lenti „Törléshez való jog” cím alatti tájékoztatást)

Bizonyos körülmények fennállása esetén, kutatási vagy statisztikai célból anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait (melynek következtében többé már nem lesz Önhöz kapcsolható adat), mely esetben az Ön további értesítése vagy tájékoztatása nélkül használhatjuk az ilyen adatokat.

12. Az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogai a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján

A hatályos uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok az alábbi jogokat biztosítják Önnek a személyes adatait érintő adatkezeléssel összefüggésben. Ezek:

A tájékoztatáshoz való jog

Adataihoz való hozzáférés joga

A helyesbítéshez való jog

Adatai törléséhez való joga

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adathordozhatósághoz való jog

A tiltakozáshoz való jog

Személyes adataival kapcsolatos, halál esetére szóló rendelkezéshez való jog

További információ az Ön jogaival kapcsolatban

A tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, ideértve azt is, hogy kik vagyunk, miként használjuk az Ön személyes adatait és információit, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival összefüggésben. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban összefoglaltunk minden olyan információt, amelyre szüksége lehet.

Adataihoz való hozzáférés joga

Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz. Tájékoztatást tudunk nyújtani arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, vagy sem és hozzáférést biztosíthatunk az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz.

A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok vagy információk pontatlanok, vagy hiányosak, Ön jogosult azok helyesbítését, kijavítását illetőleg frissítését kérni. Amennyiben harmadik személyekkel közöltük, illetve részükre továbbítottuk az adatait, amennyiben az lehetséges, bármely Ön által megadott naprakész információról tájékoztatjuk ezeket a személyeket. Adatai helyesbítését illetőleg napra késszé tételét kérheti tőlünk a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartási formák valamelyikén.

Adatai törléséhez (elfeledtetéshez) való joga

Amennyiben adatkezelésünk célja megszűnt és egyéb adatkezelési cél illetőleg jogalapra nem hivatkozhatunk, kérheti személyes adatai és információi törlését illetőleg eltávolítását. Azokban az esetekben élhet törléshez illetve elfeledtetéshez való jogával, ha például az Ön adatai a továbbiakban már nem szükségesek azok gyűjtésekor és kezelésekor eredetileg meghatározott célok eléréséhez, illetve amikor Ön visszavonta az adott hozzájárulását.

Bizonyos esetekben nem gyakorolható az elfeledtetéshez való jog. Amennyiben kíváncsi ezekre az esetekre, lépjen velünk kapcsolatba

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Önnek joga van továbbá „letiltani” vagy korlátozni személyes adatainak kezelését. Ilyen lehet, amikor Ön arra kéri a Michelint, hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket egyébként törölnénk, annak érdekében őrizzük meg, hogy Ön jogi úton érvényesíteni tudja valamely jogos érdekét vagy igényét. Amennyiben Ön arra kér minket, hogy valamely adatának kezelését korlátozzuk, akkor annak tárolásán kívül más adatkezelési műveletet a továbbiakban nem végzünk rajta.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, és hogy kérje tőlünk ezen az adatoknak egy másik szolgáltató részére történő közvetlen továbbítását, vagy saját célú felhasználásra, az adatairól történő másolat készítését, ha az Ön adatait hozzájárulása alapján kezeljük.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait jogos érdekünk alapján – ideértve a marketing célú adatkezelést is - ne kezeljük. Általában az ilyen célú adatkezelésről, vagy adatai harmadik feleknek történő ilyen célú továbbításáról (az adatai gyűjtését megelőzően) tájékoztatjuk. Az ilyen célú adatkezelések elleni tiltakozáshoz, illetve azok megelőzéséhez való jogát az adatai gyűjtésére szolgáló űrlapokon található jelölő négyzetek használatával tudja gyakorolni.  Ezen jogát továbbá bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a dataprivacy_EUC@michelin.com e-mail címen. A marketing célú adatkezelések kivételével, kérjük, hogy saját helyzetével kapcsolatos indokait jelölje meg annak érdekében, hogy megállapítható legyen, tiltakozásának helyt tudunk-e adni, vagy további tájékoztatást kell nyújtanunk arra vonatkozóan, hogy tiltakozásának indokait miként kezeljük.

Személyes adataival kapcsolatos, halál esetére szóló rendelkezéshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy meghatározza, mit kíván tőlünk, miként járjunk el a személyes adatait illetően az Ön halála esetén. Ez irányú döntését rögzítjük, és amint tudomást szerzünk ilyen sajnálatos eseményről, úgy az Ön korábban rögzített utasításainak megfelelően fogunk eljárni.

További információ az Ön jogaival kapcsolatban

Személyes adatai kezelésével és érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH) a https://naih.hu/ weboldalon.

13. Mi a teendő, ha Ön nem elégedett adatkezelési tevékenységünkkel

Elkötelezettek vagyunk magánélete és személyes adatai tiszteletben tartása és védelme iránt. Mindazonáltal, amennyiben Ön nem elégedett azzal, hogy személyes adatait miként gyűjtjük vagy kezeljük, vagy csak további tájékoztatásra van szüksége jogai gyakorlását illetően, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Küldhet nekünk e-mailt a dataprivacy_EUC@michelin.com.

Küldhet levelet Adatvédelmi Szakértőnk részére a 4400 Nyíregyháza, Bottyán János u. 15. címre

Kapcsolatba léphet velünk a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével https://www.michelin.hu/kapcso linken

Azon fogunk dolgozni, hogy valamennyi esetleges problémáját megoldjuk, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszoljuk minden kérdését.

A fentieken túl panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információt a https://naih.hu/ linken talál.

14. Az adatbiztonságról

A Michelen megfelelő intézkedéseket vezetett be, hogy biztosítsa személyes adatainak és információinak tiszteletben tartását, védelmét és sértetlenségét. A személyes adataihoz való hozzáférés azon munkavállalókra és szolgáltatókra korlátozódik, akik/amelyek tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges ezen információk ismerete, és akik megfelelő oktatásban részesültek a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében.

A Michelin kereskedelmi weboldalain, banki információk gyűjtése történik a hatékony, jogszerű és biztonságos fizetési műveletek biztosítása céljából. Ezen intézkedések közé tartozik pl. a bizalmas adatok gyűjtésekor vagy továbbításakor alkalmazott SSL (biztonsági alréteg) titkosítás (a mások számára történő olvashatatlanná tétel céljából). A fent hivatkozott információk kizárólag az online fizetési műveletek teljesítése céljára használhatóak, azok nem kerülnek tárolásra.

A Michelin gondoskodik arról, hogy adatai ne módosuljanak, károsodjanak vagy váljanak jogosulatlan harmadik felek részére hozzáférhetővé.

15. Adatkezelési Tájékoztatónk módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat időről időre módosítsuk, napra késszé tegyük. Jelen Tájékoztató bármely jövőbeni módosítását ezen az oldalon tesszük közzé. Amennyiben Ön rendelkezik nálunk online felhasználói fiókkal, valamennyi módosításról tájékoztatást kaphat a legközelebbi bejelentkezése alkalmával.

Nem támogatott webböngészőt használ
Olyan böngészőt használ, amit ez a webhely nem támogat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan funkciók, amelyek esetleg nem működnek rendeltetésszerűen. Ez furcsa eredményekhez vezethet böngészés közben. A webhely teljes mértékű kihasználása érdekében használja, frissítse vagy telepítse a következő böngészők egyikét