ABRONCSOKABRONCSOK AZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSAAZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSA KERESKEDŐKKERESKEDŐK

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS

BEVEZETÉS

BEVEZETÉS

Ma körülbelül 800 millió gépjármű fut az utakon világszerte, és ez a szám 2030-ra megduplázódhat. Ez egyre sürgetőbb igényeket és kérdéseket vet fel széles körben olyan területeken, mint az egészségügy és a biztonság, az energia és a nyersanyagok megőrzése, a környezetvédelem és az életminőség, amelyek mindegyike megoldásért kiált. Egy nyitottabb világban az emberek nem csak egyre nagyobb mértékben, hanem egyre jobb minőségben is szeretnének közlekedni. Ezzel egyidejűleg a növekvő népesség miatt az áruszállítás is folyamatosan bővül.

KIHÍVÁSOK

KIHÍVÁSOK

A Fenntartható Fejlődés Üzleti Világtanácsa közel 200 vállalatot egyesít, amelyek közös elkötelezettséget vállalnak a fenntartható fejlődésért. A Michelin, amely 2001 óta tagja a szervezetnek, részt vett a szervezet Fenntartható Mobilitási Projektjében (SPM), amely 7 célt fogalmazott meg:

 • Első cél: A közlekedés hagyományos emissziójának csökkentése, hogy sehol a világon ne jelentsen számottevő közegészségügyi kockázatot.
 • Második cél: A közlekedésből eredő üvegházhatású gázok (GHG-k) emissziójának fenntartható szintre csökkentése.
 • Harmadik cél: A közlekedéssel kapcsolatos halálesetek és sérülések számának jelentős csökkentése világszerte.
 • Negyedik cél: A közlekedéssel kapcsolatos zaj csökkentése.
 • Ötödik cél: A közlekedési dugók enyhítése.
 • Hatodik cél: Az országok, különösen a leggazdagabbak és legszegényebbek közötti mobilitási szakadék csökkentése.
 • Hetedik cél: A mobilitási lehetőségek javítása a fejlett és a fejlődő társadalmak lakosai számára.

VÁLASZAINK

VÁLASZAINK

A Fenntartható Mobilitási Projekt 7 céljának eléréséhez a Michelin 10 küldetésnyilatkozatot fogalmazott meg.

 • Olvassa el mind a 10 küldetési nyilatkozatot
 • Termékeink és szolgáltatásaink felelős biztosítása
 • A munkakörülmények javítása a helyszíneinken
 • Diverzitás a munkacsoportokon belül
 • Közösségi szerepvállalás
 • Beszállítói kapcsolatok
 • Vállalati kockázatkezelés
 • A helyszíneink környezeti kezelése
 • A gumiabroncsok használatának
 • Az elhasznált gumiabroncsok újrahasznosítása
 • Hozzájárulásunk a fenntartható mobilitáshoz

Learn more about our global Sustainable Mobility program

VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Alapítása óta Michelin küldetése a mobilitás elősegítése, az emberek és javak minőségi mobilitásához való hozzájárulás, s így a társadalom jobbá tétele. Olyan alapvető emberi igények kielégítése, mint a közösség, az információcsere, a felfedezés iránti igény.

Vigyázz! Gyerekek!

A „Vigyázz! Gyerekek!” feliratú táblák a gyerekek által leginkább használt átkelőhelyek közelében, főként iskolák, óvodák, különböző intézmények közelében kerülnek kihelyezésre.

A Michelin Hungária ezeknek a figyelemfelkeltő tábláknak a biztosításával segíteni tud a települések önkormányzatainak, hogy a gyerekek által gyakran keresztezett útszakaszoknál biztonságosabb legyen a gyalogos közlekedés. A magyar vezetők 86 százaléka ismeri ezeket a táblákat, a volán mögött ülők kétharmada saját bevallása szerint a táblát meglátva valóban igyekszik jobban odafigyelni, nagy részük lelassít, vagy jobban figyel az úton átkelőkre, az út mellett várakozókra. Ma már több ezer ilyen tábla, Magyarországon számos településen, járul hozzá nap mint nap a közlekedés biztonságához.

 

 

Levegőt az abroncsba!

A Levegőt az abroncsba! Michelin akciót számos alkalommal megrendezte a vállalat Magyarországon és a környező országokban egyaránt.

Az abroncsnyomás ellenőrzés és az abroncsok műszaki állapotának vizsgálatával az a célunk, hogy felhívjuk az autóvezetők figyelmét gumiabroncsaik állapotának és nyomásértékének a biztonságos közlekedésre gyakorolt hatására. 2010-ben, a Magyarországon több mint 1300 ellenőrzött járműnek több mint 40%-án volt legalább egy olyan abroncs, amely helytelen nyomásértékkel futott, jellemzően a gyárilag előírt értéknél alacsonyabbal. A helyes nyomásértéktől való jelentős eltérés nemcsak az üzemanyag-fogyasztást növeli meg, hanem negatív hatása van a gumiabroncsok teljesítményére, például élettartam, kanyarstabilitás vagy fékezés terén, amely veszélyeztetheti az autóvezető saját és a többi közlekedő biztonságát is.

 

 

Támogatások, adományozás  

A hátrányos helyzetűek, idősek, gyerekek segítése, a szociálisan rászorulók támogatása, az eltérő fejlődésű és nevelési igényű gyerekek integrációja mind olyan terület, amelyet a Michelin Hungária évről-évre támogat különféle adományok formájában.

Néhány szervezet, akikkel együttműködve segíthettünk a rászorulókon: Korai Fejlesztő Központ, Máltai Szeretetszolgálat, Down Egyesület, Szt László kórház Remény Gyermekeinkért alapítvány, UFE, Robert Burns Foundation, Magyar Vöröskereszt.

Gumitéglával a gyerekek biztonságáért

Több mint 1600 négyzetméter az a játszótéri felület, amelyre gumitéglát adományozott a Michelin telephelyeinek közvetlen működési környezetében, nyíregyházi és budapesti iskolák, óvodák udvarain.Több mint 1600 négyzetméter az a játszótéri felület, amelyre gumitéglát adományozott a Michelin telephelyeinek közvetlen működési környezetében, nyíregyházi és budapesti iskolák, óvodák udvarain.2010-ben egy nyíregyházi és egy nagyhalászi gyerekintézményben tettük az udvari játékok használatát biztonságosabbá, ütést tompító gumiőrleményből készült lapok lerakásával és a játékok felújításával.

Környezetvédelem

2009-ben a Michelin Hungária csatlakozott a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara által indított akcióhoz, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a tagvállalatok felelősségvállalására a fenntartható fejlődés terén.

A Környezet Charta célja azoknak a programoknak, megoldásoknak bemutatása, melyeket a tagvállalatok az ökológiai kihívásokra javasolnak, felhívva ezzel a figyelmet a tagok társadalmi felelősségvállalására.