ABRONCSOKABRONCSOK AZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSAAZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSA KERESKEDŐKKERESKEDŐK

A MICHELIN „Levegőt az abroncsba!” program hivatalos játékszabályzata

1.     A Program szervezője, lebonyolítója

A Michelin „Levegőt az abroncsba” program (a továbbiakban „Program”) szervezője a MICHELIN Hungária Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. fióktelep: 1087 Budapest, Kerepesi út 17. Cg.: 15-09-061250, adószám:  11246062-2-15 (a továbbiakban: „Szervező”), lebonyolítója pedig az EXTREME Kft. (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 36., Cg.: 01 09 981072,  Adószám: 10867527-2-43) (a továbbiakban: „Lebonyolító”).

2.     A Program célja:

A közúti közlekedésbiztonság növelése a gumiabroncsnyomás helyes beállításával.

3.     A Programban résztvevő személyek

A Programban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Program tartama alatt az 5. pontban megadott helyszíneken a Szervező légnyomásmérő-beállító állomásán a Játékos részére biztosított kupont kitölti és a Lebonyolító részére átadja. A Programban nem vehetnek részt a Szervező Kommunikációs Osztályának dolgozói, illetve a Lebonyolító dolgozói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685.§.b) pontjában meghatározott hozzátartozói. A 17-25 év közöttiek számára a tesztvezetésen való részvételhez a jogosítvány bemutatása szükséges a tréning helyszínén. A Játékban való részvétel jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. Minden Játékos csak egy alkalommal töltheti ki a kupont, amennyiben több alkalommal vagy több helyszínen kerül sor erre, Szervező kizárja a Játékost.

4.     A Program időtartama

A Program 2013.09.30. napjától, 2013.10.10. napjáig tart, mely a program tényleges időtartamát jelenti.

5.     A Programban résztvevő helyszínek

 • Szeged, OMV üzemanyagtöltő állomáson,
  • 2013.09.30.-2013.10.01.
 • Pécs, OMV üzemanyagtöltő állomáson,
  • 2013.10.02-2013.10.03.
 • Győr, OMV üzemanyagtöltő állomáson,
  • 2013.10.04.-2013.10.05.
 • Budapest, OMV üzemanyagtöltő állomáson,
  • 2013.10.07-2013.10.08.
 • Nyíregyháza, OMV üzemanyagtöltő állomáson
  • 2013.10.09.-2013.10.10.

6.     A Program menete

A Programban való részvétel feltétele a személygépkocsival a mérőállomásra történő beállás, a levegőnyomás mérést és beállítást követően a regisztráció a Lebonyolító által átadott kupon hiánytalan kitöltésével és átadásával.
A kuponon a következő adatok megadása kötelező: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az összes helyszínen regisztráltak között kézi húzásos sorsolás útján a Program lezárását követő munkanap 12 órájáig a Lebonyolító kisorsol 1 garnitúra, (azaz 4 darab) MICHELIN Alpin típusú személyabroncsot, melyet az alábbi méretekben igényelhet a Nyertes: A4 165 70  R14 és 225 45 R17. Szervező a nyertest telefonon személyesen, avagy ajánlott levélben, postai úton értesíti a sorsolást követő 3 napon belül. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes a Szervező telephelyén – 1087. Budapest, Kerepesi út 17. - szám alatt, vagy lakóhelyéhez legközelebbi abroncskereskedésben megjelenjen a személyes megbeszélés során, avagy a postai levélben rögzített időpontban.  A nyertesnek a telefonos egyeztetés során, avagy a postai levél esetén az értesítés kézhez vételétől számított 5 nap áll rendelkezésére, hogy a nyeremény átvételi szándékát a Szervezőnek telefonon, e-mailben, vagy postai úton jelezze.
A nyertes az abroncsszetten felül egy 15.000 Ft értékű OMV üzemanyag utalványt is nyer.

7.     Nyeremények

A 6. pontban felsorolt Nyereményen kívül Szervező a 17-25 éves, jogosítvánnyal rendelkező Játékosok közül az 5. pontban szereplő helyszínenként 4-4 főt sorsol ki kézi húzásos sorsolás útján. Nyereményük: vezetéstechnikai tréning, előre egyeztetett időpontban, 2013. október 26-án a Hungaroring Tanpályán, saját tulajdonban álló, vagy bérelt, vagy egyéb módon használatban álló autóval, B kategóriás jogosítvány birtokában és annak bemutatásával. OMV a vezetéstechnikai tréningen résztvevő valamennyi nyertes számára a tréninget követően egyenként 10.000,-Ft értékű OMV üzemanyag utalványt ad át. Az utalvány átvételének feltétele a vezetéstechnikai tréningen való személyes részvétel.

8.     Személyi jövedelemadó

A nyeremények készpénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túl egyéb nyereményt.

9.     Vegyes rendelkezések

A nyertest a Szervező telefonon, elérhetetlenség esetén ajánlott levélben, postai úton értesíti.
A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A résztvevők a jelen Programban való részvételükkel Önkéntesen hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A programról részletes információk a program helyszínén, valamint a www.michelin.hu és a www.facebook.com/michelinhungaria oldalakon találhatók.

Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás: A Játékos a Játékban való részvétellel egyidejűleg, a megfelelő tájékoztatás birtokában,önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Játék keretében megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő célból, valamint ügyfél tájékoztatás (a Nyeremény átadása) céljából kezelje, illetve az adatfeldolgozó részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1995. évi CXIX. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint.

Személyes adatok felhasználása: Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig (a Játék befejezéséig és a Nyertesek vonatkozásában a Nyeremények átadásáig), illetve a Játékos esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig tart. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy Személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését a Szervező 1087 Budapest, Kerepesi út 17. alatti címére küldött levélben vagy a Szervező hivatalos rajongói oldalára küldött üzenetben kérheti. Amennyiben a Játékos Személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a Játékból kizárásra kerül. Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését a 1087 Budapest, Kerepesi út 17. címen. Szervező a Játékos által megadott adatait a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Játékot követően a Szervező az adatokat törli nyilvántartásából.

Budapest, 2013. szeptember 27.

MICHELIN Hungária Kft.
Szervező