ABRONCSOKABRONCSOK AZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSAAZ ÖSSZES GUMIABRONCS MUTATÁSA KERESKEDŐKKERESKEDŐK

Adatkezelési szabályzat

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

A Michelin tiszteletben tartja a weboldalai látogatóinak és felhasználóinak magánéletét.
Jelen dokumentum a Michelin személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatait ismerteti, ideértve azok begyűjtésének körülményeit, valamint felhasználási céljukat, valamint azokat a személyeket, akik hozzáférnek azokhoz.
A Michelin valamennyi weboldalának meghatározott célja és egyedi jellemzői vannak. Ha egy Michelin-weboldalnak további meghatározott személyes adatokra van szüksége, erről az adott oldalon kap tájékoztatást.

Személyes adatok

Általában a Michelin legtöbb weboldala nem teszi szükségessé, hogy felfedje a személyes adatait.  Előfordulhat, hogy a Michelin a személyes adatok megadását kéri, annak érdekében, hogy jobban meg tudjon felelni a felhasználók igényeinek, például többek között levelezési kapcsolatot hozzon létre vagy válaszoljon egy kérésre.  A „személyes adatok” közé tartozhat az Ön neve, lakcíme és levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe és más meghatározott adatok, például a felhasználónév, jelszó vagy fiókjának adatai.

Személyes adatok gyűjtése

A Michelin pontosan körülhatárolható, egyértelmű és törvényes módon gyűjt személyes adatokat.  A fenti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezel adatokat.

Amikor a Michelin személyes adatokat gyűjt, az érintett személyeket a folyamat előtt és alatt tájékoztatja, de legalább azelőtt, hogy pontosan körülhatárolt célokra felhasználná az adatokat.

A Michelin elkötelezett aziránt, hogy csak adekvát, releváns és kellő mennyiségű adatot gyűjtsön, figyelembe véve az adatgyűjtés célját. A Michelin minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett adatok pontosak legyenek és szükség esetén frissítse azokat.

A személyes adatok felhasználása

A Michelin szigorúan csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat.  Például a Michelin az alábbiakra használhat fel személyes adatokat:
• Tájékoztatás a termékekről és szolgáltatásokról;
• Tranzakciók végrehajtása és nyomon követése;
• Hozzáférés engedélyezése a weboldalak interaktív funkcióihoz; továbbá
• Kommunikáció, fejlesztés és kereskedelem.
A Michelin elkötelezett aziránt, hogy az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem használja fel a személyes adatait kereskedelmi célokra.

A személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek

Személyes adataihoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akik tevékenységük folytán jogosultak erre.

A Michelin megoszthatja személyes adatait külső szállítókkal vagy szolgáltatókkal. Ezek a szállítók és szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan és biztonságosan kezeljék az Ön személyes adatait, és csak azon szolgáltatás céljaira használhatják fel azokat, amellyel megbízták őket.

Hozzájárulása nélkül a Michelin nem adja el és nem adja bérbe az Ön személyes adatait, kivéve ha erre bírósági végzés, vonatkozó jogszabály vagy a Michelin jogainak és termékeinek védelme kötelezi.

Felhasználhatósági időtartam

A Michelin csak a jogszabályban előírt időtartamig, illetve olyan hosszú ideig őrzi meg a személyes adatokat, amelyre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében gyűjtötte azokat.

Hozzáférési, módosítási és tiltakozási jog

Hozzáférést kérhet a Michelintől a birtokában lévő személyes adataihoz, valamint kérheti azok módosítását vagy törlését, ha nem pontosak.  Még jogos indok esetén is joga van megtiltani, hogy a Michelin adatokat gyűjtsön vagy fedjen fel Önről. 

Az üzletszerzéssel kapcsolatban indokolás nélkül élhet tiltakozási jogával.

E jogok gyakorlásához kérjük, értesítse az érintett weboldal webmesterét és/vagy a titoktartási tisztségviselőt.        

Adatbiztonság

A Michelin intézkedéseket léptetett életbe a személyes adatok titkosságának, biztonságának és sértetlenségének biztosítása érdekében.  Kizárólag azok férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek ismerniük kell azokat, és akik kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat.

A Michelin kereskedelmi weboldalain a banki adatok gyűjtése a kifizetések biztonságosságát célzó hatékony és jogszerű keretben történik.  Az intézkedések közé tartozhat a bizalmas adatok gyűjtése és továbbítása közben történő titkosítás (amelynek célja, hogy az adatok mások számára olvashatatlanok legyenek). A fent említett adatokat csak az online fizetés lebonyolítására használjuk fel, és nem őrizzük meg azokat.

A Michelin ügyel annak biztosítására, hogy hozzáférési joggal nem rendelkező harmadik személyek ne változtassák meg, ne töröljék, és ne használják fel illetéktelenül az Ön személyes adatait.

Cookie-k

A Michelin cookie-k segítségével adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalainkat annak érdekében, hogy javítani tudjuk a weboldalak látogatóinak és felhasználóinak nyújtott szolgáltatásainkat; a cookie-k olyan fájlok, amelyeket az internet-böngésző helyez el a merevlemezén, amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-k nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. A rögzített adatok más nyomonkövetési adatokon kívül tartalmazhatnak olyan információkat, mint hogy a felhasználó mely oldalakat, mely időpontokban nyitott meg.

Beállíthatja, hogy a böngészője tájékoztassa-e Önt a cookie-k jelenlétéről és azt is, hogy a böngészője elfogadja-e ezeket a cookie-kat vagy sem.  A cookie-kat ki is kapcsolhatja a böngészőjében.

A személyes adatok nemzetközi továbbítása

A Michelin egy nemzetközi társaság, amely adatbázisokkal rendelkezik azokban az országokban, ahol üzleti tevékenységet folytat. Személyes adatait a Michelin továbbíthatja a társaságon belül vagy a lakóhelye szerinti országon kívüli külső partnereknek.

Mivel az adatvédelem szintje nem egységes a világon, kizárólag akkor továbbítjuk a személyes adatait az Európai Unión kívülre a cégcsoport társaságai / és vagy harmadik társaságok számára, ha az ilyen társaságok azonos vagy hasonló szinten védik az Ön személyes adatait, mint a Michelin. 

A Michelinen belüli továbbítás esetére a társaság Kötelező Társasági Szabályokat („BCR-eket”) fogadott el az Európai Unióból származó személyes adatok továbbítására vonatkozóan.Ha rákattint a „BCRs” hivatkozásra, elolvashatja ezeket a szabályokat.

Az adatok cégcsoporton kívüli továbbítására szerződések vonatkoznak, és ezek garantálják az Ön országához hasonló szintű adatvédelmet.

Interaktív szolgáltatások

A Michelin egyes weboldalai olyan interaktív funkciókat tartalmaznak, mint chat, fórum stb. Ha szeretné, egy űrlap kitöltése után Ön is használhatja ezeket a funkciókat. Az űrlapon személyes adatokat kell megadnia, például a nevét, a címét, a telefonszámát, az e-mail címét stb..  Ezeket a személyes adatokat azzal a céllal gyűjtjük, hogy javítsuk az interaktív szolgáltatásokat és megfeleljünk a felhasználóink igényeinek.

Az ilyen szolgáltatásokra regisztráló felhasználók hozzáférhetnek a feliratkozáskor megadott adatokhoz, és bármikor jogosultak módosítani vagy törölni a megadott adatokat.

Kiskorúak

A Michelin weboldalait általában nem kiskorúak (tizennyolc (18) év alattiak) számára hozták létre.  A kiskorúakat arra kérjük, hogy ne adják meg a személyes adataikat a szüleik vagy a jogi képviselőjük engedélye nélkül.

Hivatkozások harmadik felek weboldalaira

A Michelin weboldalai tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira. A Michelin nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és így felelőssé sem tehető a személyes adatokat vagy azok tartalmát érintő titoktartással vagy biztonsággal kapcsolatban. Ezért arra kérjük, hogy olvassa el az ilyen oldalak titoktartási szabályzatát, mielőtt használná azokat, vagy személyes adatokat adna meg rajtuk.

Védjegyekkel és a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatás

Bővebb tájékoztatásért olvassa el a Használati feltételeket.

A jelen adatvédelmi szabályzat elfogadása

A weboldal használatával kifejezi, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a Szabályzat bármely rendelkezésével, ne használja a weboldalt és ne adjon meg rajta személyes azonosításra alkalmas adatot!

Módosítások
A Szabályzat hatálybalépésének időpontja: 2011.04.11. A módosításokat közzétesszük ezen a címen és a közzététel időpontjától hatályosak. Ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt!