stock banner image

TÁJÉKOZTATÁS: A GUMIABRONCSOKKAL KAPCSOLATOS TŰZVESZÉLY

Melyek a gumiabroncsokkal kapcsolatos fő tűzveszély-kockázatok? Hogyan lehet ezeket megelőzni? Milyen vészhelyzeti intézkedéseket kell tenni? Cikkünkben választ kap a kérdésekre.

Tűzveszély

 • A gumiabroncsok normál használati és tárolási körülmények között nem jelentenek különösebb veszélyt.
 • Az abroncs nem gyullad meg könnyen. Az égési reakció megindításához erős gyújtóforrás szükséges (lásd a függelékben az éghetőségi paramétereket).
 • A gumiabroncs égése során magas hő és sűrű fekete füst szabadul fel, amely olyan vegyületeket tartalmaz, mint pl. a szén-oxidok, szénhidrogének (különösen pedig policiklikus aromás szénhidrogének), nitrogén-oxidok, halogénsavak, valamint nagy mennyiségű korom és el nem égett anyag. Egyes esetekben a gumiabroncs égése során olajos folyadékok szabadulnak fel.
 • A füst összetétele a tűz oxigénellátottságától (szabadtéri vagy zárt térben keletkező tűz, alacsony vagy magas oxigénkoncentráció) vagy az időjárási körülményektől (szél, köd, eső, külső hőmérséklet, ...) függően változik,
 • A gumiabroncs égésekor keletkező füst mennyisége hirtelen veszélyeztetheti a látási viszonyokat. Zárt terekben (például metróalagutakban, peronokon és földalatti állomásokon) fulladásveszélyes légkör alakulhat ki.
 • A Michelin Acoustic® technológiával készült abroncs belső részében habosított poliuretán réteg található, ezáltal csökken a gördülési zaj vibrációja. A habosított műanyag miatt az ilyen abroncs használata esetén fokozott tűzvédelmi kockázattal kell számolnunk: az Acoustic abroncs gyorsabban ég el, mint a hagyományos gumiabroncs, és nagyon nagy mennyiségű füstöt bocsát ki (egy kilogramm poliuretánhab a legrosszabb esetben több mint kétezer köbméter felhős, mérgező és gyúlékony füstöt bocsát ki körülbelül 300 °C-on).

A gumiabroncs gyúlékonysági tulajdonságai laboratóriumi körülmények között

 • Lobbanáspont: 288 °C
 • Öngyulladási hőmérséklet: 315 °C
 • Fűtőérték: 24 és 30 MJ/kg között a gumiabroncs típusától és anyagösszetételétől függően

Hogyan lehet megelőzni a gumiabroncstüzeket?

 • A gumiabroncsokat stabil talajon, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyiségben, nyílt lángtól és hőforrástól távol kell tárolni. Különösen fontos, hogy a gumiabroncsok közvetlen közelében ne végezzünk hőfejlődéssel járó munkafolyamatokat (hegesztés, csiszolás, vágás stb.) a megfelelő biztonsági berendezések és óvintézkedések nélkül. Kerülnünk kell a forró felületekkel (beleértve a fűtőcsöveket vagy radiátorokat is) való közvetlen érintkezést.
 • A gumiabroncsok tárolóhelye körül tilos a dohányzás.
 • Az abroncsokat távol kell tartani a legtöbb vegyi anyagtól, ide értve az oldószereket,  petróleumot,  dízelüzemanyagot, olajokat, zsírokat, savakat, illetve a fertőtlenítőszereket.
 • A gumiabroncs, és különösen a Michelin® Acoustic abroncs égési tulajdonságai (gyorsan továbbterjedő tűz, nagy mennyiségű füst kibocsátása) miatt fontos, hogy a dolgozók esetleges evakuálásához minden eszköz rendelkezésre álljon. Rendszeres tűzriadó gyakorlatok tartását javasoljuk.
 • A gumiabroncsot nem ajánlott pincében tárolni.
 • Michelin® Acoustic gumiabroncsok esetében kerüljük a pincében/alagsorban, ill. az első emeleten való tárolást. Ugyanez vonatkozik a földszinti tárolásra is, ha az épületben az emeletekre vagy a pincébe szivároghat a füst.
 • Az abroncsokat olyan körülmények között kell használni, amelyekre tervezték őket. A kerékre szerelt, ill. felfújt gumiabroncs közvetlen környezetében végzett hőfejlődéssel járó munkafolyamatok során számos súlyos baleset történt. A környezeti hőmérséklet megemelkedésével a gumiabroncsban lévő nyomás is növekszik, ami a gumiabroncs felrobbanását okozhatja. Az abroncsot mindig a hőforrásoktól a lehető legtávolabb kell tartanunk.
   

Vészhelyzeti viselkedés tűz esetén

 • A fő oltóanyagok: nagy mennyiségű víz, ill. hab. Az oltás elején porral lehet elfojtani a lángokat, mielőtt vízzel, esetleg habbal folytatnánk az oltást.
 • A felhevült, felfújt gumiabroncs hűtése a termikus sokk miatt a gumiabroncs szétrobbanását okozhatja, ezért észszerűen biztonságos távolságban (legalább 5-10 méterre eltávolodva) kell elvégezni, hogy elkerüljük a szétrepülő abroncsdarabok és a nyomáshullám okozta esetleges belesetet. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy bányaabroncs-tűz esetén különleges biztonsági előírásokat kell követni. Kérjük, olvassa el a vonatkozó műszaki ismertetőt.
 • A tűzben felhevült abroncs nagy mennyiségű hőt tárol, ezáltal nagy valószínűséggel újból meggyullad. Az eloltott, égett gumiabroncsokat több órán keresztül figyelemmel kell kísérnünk, és folyamatosan hűtenünk kell. Az, hogy nem lángol, nem jelenti azt, hogy a tűz elaludt.
 • A gumiabroncstűz oltásakor zárt rendszerű légzőkészüléket kell viselni.
   

Lehetőség szerint ne tegyük ki magunkat az égési füstnek!

FIGYELMEZTETÉS
Ez a dokumentum a gumiabroncs termékek várható használati körülmények közötti veszélyeiről nyújt tájékoztatást. A tájékoztató szöveg a megírása időpontjában rendelkezésre álló ismereteken alapul. A főbb gumiabroncstípusokra vonatkozik: személyautó-, haszongépjármű-, tehergépkocsi-, kétkerekű-, mezőgazdasági, repülőgép-, földmunkagép- vagy bányaabroncsokra, verseny- és metróabroncsokra, valamint a Michelin® Acoustic gumiabroncsokra. A műszaki ismertetőkben a gumiabroncs termékcsaládtól és felhasználástól függően (pl. bányászati gumiabroncsok) kiegészítő óvintézkedések találhatók.

Létrehozás dátuma: 2022. november

Nem támogatott webböngészőt használ
Olyan böngészőt használ, amit ez a webhely nem támogat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan funkciók, amelyek esetleg nem működnek rendeltetésszerűen. Ez furcsa eredményekhez vezethet böngészés közben. A webhely teljes mértékű kihasználása érdekében használja, frissítse vagy telepítse a következő böngészők egyikét