FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

 

 

A weboldal kiadója:
MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 4400 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
fióktelep: 1138 Budapest, Váci út 140.
Magyarország
Telefonszám: (36) 1 459 2857
Nyilvántartó cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál nyilvántartott
Cégjegyzékszám : 15-09-062150
Adószám: 11246062-2-15
Közösségi adóazonosító szám: HU11246062

Kérjük, a weboldal böngészése előtt olvassa el alaposan ezt a jogi tájékoztatást.

A Michelin-csoport társaságai önálló jogi státusszal és autonóm jogi személyiséggel bírnak. Ennek ellenére az információk jelen Weboldalon történő könnyebb közzététele érdekében az alábbi kifejezéseket használhatjuk: „Michelin”, „Cégcsoport”, „Michelin-csoport” és „mi”; mindezek a kifejezések a Michelin-csoport valamennyi társaságára vonatkoznak, amelyek mindegyike függetlenül végzi a tevékenységét. 

1.    CÉL

A jelen tájékoztatás célja, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a Michelin a Weboldalon publikál, valamint amelyek alapján Ön hozzáférhet az említett Weboldalhoz és használhatja azt. A Weboldalhoz való mindenfajta kapcsolódás feltétele a jogi tájékoztatás betartása, amellyel kapcsolatban a Michelin fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azt. A Weboldalhoz való hozzáférés feltétele, hogy Ön elfogadja a jelen jogi tájékoztatást és hozzájáruljon ahhoz, ahogyan a Michelin a személyes adatokat kezeli.

2.    HOZZÁFÉRÉS A WEBOLDALHOZ

A Michelin törekszik arra, hogy fenntartsa a Weboldal hozzáférhetőségét anélkül, hogy bármi is kötelezné a hozzáférhetőség garantálására. A Weboldal elérését módosíthatjuk, vagy megszakíthatjuk karbantartás, frissítés vagy bármely más, különösen műszaki vagy jogi ok miatt. A Michelin semmilyen esetben sem tehető felelőssé az említett megszakításokért és annak Önt érő következményeiért.
Ön vállalja, hogy nem fér hozzá csalárd módon a Weboldalhoz, különösen annak interaktív szolgáltatásaihoz és e-kereskedelmi átjárójához, amennyiben vannak ilyen szolgáltatások. 

3.    SZELLEMI TULAJDONHOZ FUZODO JOGOK

A tartalmat (korlátozás nélkül ideértve az információkat, szövegeket, grafikákat, adatokat, képeket, fotókat, látványelemeket, videókat és hangfelvételeket, valamint az összes említett elem formáját és magát a Weboldalt) szerzői és/vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védik. A tartalom a kiadók kizárólagos tulajdonát képezi. A – Michelin vagy a Michelinre jogokat átruházott bármely harmadik fél tulajdonában lévő – tartalom bármilyen módon történő teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, bemutatása, használata, adaptálása, megváltoztatása, módosítása, fordítása és terjesztése jogtalan a 4. Fejezetben megadott korlátozott jogok és/vagy a birtokos kizárólagos használatára fenntartott magáncélú másolat kivételével. A Weboldal tartalma előzetes bejelentés nélkül módosulhat és közzététele bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül történik, és semmiféle kártérítési igény alapját sem képezheti. A tartalmat szerzői jog védi. © 1997-2010 A Michelin vagy partnerei. A logók bejegyzett védjegyek. 

4.    A TARTALOM HASZNÁLATA 

A tartalom megváltoztatása vagy módosítása, illetve az engedélyezettől eltérő használata sérti a Michelin vagy harmadik felek tulajdonjogát. 
Az alábbi kereteken belül a Michelin feljogosítja Önt, hogy letöltse és terjessze a tartalmat (i) ha a letöltési funkció elérhető, (ii) nem kereskedelmi célra, (iii) jóhiszeműen és (iv) a saját tulajdonú információ, illetve a tartalon megjelenő közzétételi időpont módosítása nélkül. Az említett jogok semmilyen körülmények között sem értelmezhetők védjegy vagy logó licencbe adásának. 

5.    E-MAILEK

A Michelinnel e-mail útján történő információcseréhez ki kell tölteni a Weboldalon található e-mail űrlapokat. A Michelin által az e-mailekre adott válasz és a Weboldalhoz és a tartalomhoz való hozzáférés nem tekinthető annak bizonyítékának, hogy hirdetési, promóciós vagy kereskedelmi tevékenység folyik abban az országban, ahol az internet-felhasználó tartózkodik.

6.    SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 

A Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Tájékoztatjuk, hogy a Michelin nem osztja meg az Ön személyes adatait az ilyen weboldalakkal. Tájékoztatjuk, hogy miután elhagyta a Weboldalt, előfordulhat, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos egyéb procedúrákon kell átmennie, amelyek fölött a Michelinnek nincs ellenőrzése és amelyekért nem tehető felelőssé.
Bővebb tájékoztatásért lásd a Adatkezelési Tájékoztatónkat.

7.    JÓTÁLLÁS ÉS FELELŐSSÉG

A Weboldalon közzétett tartalmat „megtekintett állapotban” tesszük közzé bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül. A Michelin fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, kijavítsa, megszakítsa és/vagy törölje a tartalmat vagy a Weboldalhoz való hozzáférést. A Michelin nem tehető felelőssé azért, ha az Ön informatikai eszközei elektronikus vírussal fertőződnek meg. Ön felelős azért, hogy megtegye az összes megfelelő lépést az informatikai eszközeinek védelme érdekében. 
A Michelin, annak alkalmazottai, beszállítói vagy a Weboldalon említett partnerei semmilyen esetben sem tehetők felelőssé – sem szerződésszegés vagy jogsértés alapján, sem bármilyen más jogi alapon – semmilyen véletlenszerű vagy következményes, közvetlen vagy közvetett veszteségért, különösen a Weboldal vagy a Weboldalon szerzett információ használatából származó pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű veszteségért. 
Szigorúan tilos a 8. Fejezet szerinti illegális tartalomra mutató hiperszöveges hivatkozást elhelyezni. A Weboldal tartalmazhat a Michelin vagy harmadik személyek partneroldalaira mutató egyszerű vagy mély hiperszöveges hivatkozásokat. Ez utóbbi esetben engedélyezni kell a hiperszöveges mélyhivatkozásokat. A Michelinnek nincs ellenőrzése az említett weboldalak fölött és ezért nem felelős azok elérhetőségéért, relevanciájáért, rendelkezésre állásáért, valamint az ilyen weboldalakon elérhető tartalmakért, hirdetésekért, termékekért és/vagy szolgáltatásokért. Így a Michelin semmilyen módon sem felelős a partnerek weboldalainak eléréséből vagy használatából származó közvetlen vagy közvetett károkért vagy azért, ha az említett weboldalak megsértenek bármely előírást. 

8.    ILLETÉKESSÉG ÉS IRÁNYADÓ JOG

A Weboldallal vagy a jelen jogi tájékoztatással kapcsolatos bármely vita esetén a Nyíregyházi Járásbíróság az illetékes. A jogvita lefolytatásában és értelmezésében a magyarországi jogszabályok az irányadók, függetlenül a jogütközési szabályoktól. A Weboldal használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen rendelkezés alkalmazásához. Amennyiben a jelen jogi tájékoztatás valamely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor nem tekintendő a jelen jogi tájékoztatás részének és ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy alkalmazását.

A Weboldal kiadója: MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft.

Vezető szerkesztő: (később töltendő ki)

Web hosting: 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

9. Google Fordító jogi nyilatkozat

WEBOLDALUNKON A GOOGLE ÁLTAL KÉSZÍTETT FORDÍTÁSOK IS SZEREPELHETNEK. A GOOGLE NEM VÁLLAL GARANCIÁT A FORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, VÉLT VAGY VALÓS, IDEÉRTVE A PONTOSSÁGRA, MEGBÍZHATÓSÁGRA, ÉS EGYÉB ELADHATÓSÁGHOZ, KÜLÖNLEGES HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSHEZ ÉS JOGTISZTASÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOKRA. 

Weboldalunk "Értékelések és vélemények" szekciójának bizonyos részei a Google Translate szoftver segítségével kerültek lefordításra. Igyekeztünk pontos fordítással szolgálni, ugyanakkor a gépi fordítások nem tökéletesek, és nem is céljuk a valódi fordítók által készített fordítások helyettesítése. Nem vállalunk felelősséget a forrásnyelvről bármilyen más célnyelvre készült fordításokkal kapcsolatos vélt vagy valós, pontossággal, megbízhatósággal és helytállósággal kapcsolatos kockázatokért. A fordítói szoftver korlátozott teljesítménye miatt bizonyos szövegrészek helytelenül lehetnek lefordítva. 
A hivatalos szöveg a weboldal magyar nyelvű verziója. A fordítás során keletkező eltéréseknek és különbségeknek jogilag nincs kötelező erejük, és nem használhatók fel jogi célokra, illetve jogi eljárások során. Amennyiben kérdése merülne fel a lefordított weboldalon található információk pontosságával kapcsolatban, kérjük hivatkozzon a weboldal hivatalos, magyar nyelvű verziójára.

Nem támogatott webböngészőt használ
Olyan böngészőt használ, amit ez a webhely nem támogat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan funkciók, amelyek esetleg nem működnek rendeltetésszerűen. Ez furcsa eredményekhez vezethet böngészés közben. A webhely teljes mértékű kihasználása érdekében használja, frissítse vagy telepítse a következő böngészők egyikét