A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Kedvezményezett neve: Michelin Hungária Kft.
Szerződött támogatás összege - képzési költség támogatás: 5 460 000 Ft
Kieső munkaidőre járó bértámogatás: 2 151 552 Ft

A képzések részletes bemutatása

 • Időgazdálkodás és hatékonyságnövelés (16 óra), 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel. (DFT-Hungária Zrt. szervezésében) A képzés célja: A képzés célja, hogy fejlődjön a résztvevők időkezelése, megismerjenek és kipróbáljanak különböző időgazdálkodással kapcsolatos technikákat, megtanuljanak priorizálni és mindezen ismereteket képesek egyenek bevinni a mindennapi munkavégzésükbe. Távlati cél, hogy a jó időgazdálkodással csökkenjen a résztvevőket érő stressz, legyen könnyebben megteremthető és fenntartható a munka és a magánélet egyensúlya.

 

 • Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra), 24 órában, 2 csoportban, alkalmanként 12 fővel. (DFT-Hungária Zrt. szervezésében) A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus és konfliktuskezelés alapvető témakörét (fogalma, megnyilvánulási formái, okai), elsajátítson különféle konfliktuskezelő technikákat, amelyek sikeres alkalmazása hozzásegítik az asszertív konfliktuskezeléshez. Célja olyan technikák megismerése, mellyel akár meg is tudja előzni azokat

 

 • Központban a személyiségfejlesztés: stresszkezelés, 16 órában, csoportban,1 alkalmanként 12 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

 A képzés célja: Az egész életen át tartó tanulás egyik kulcspontjának nevezhetjük önmagunk megismerését. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a mindennapi életünkben és a munkahelyünkön egyaránt fontos, hogy kellő önismerettel rendelkezzünk. Ehhez nyújt segítséget és tudáselemeket eme képzés. A képzés célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a distressz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben.

 • Vezetőképzés: önismeret, kommunikáció, stresszkezelés és konfliktuskezelés (40 óra) 40 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében) Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő fejlessze a vezetői önismeretét és a vezetői kommunikációját, stressz és konfliktuskezelést.

 

 • Vezetők fejlesztése (16 óra), 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében). A képzés célja: A vezetői kompetenciák komplex fejlesztése, a vezetői döntések tudatosítása és egy irányba terelése, a nehéz helyzetek hatékonyabb, magabiztosabb kezelése, a változó környezethez való alkalmazkodás támogatása, önismeret fejlesztése.

 

 • Kommunikáció: prezentációtechnika (16 óra), 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)
  Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. Ezek között kiemelt helyet foglal el, amikor prezentálunk, amikor a kommunikációnak szándéka, konkrét célja van: üzenetet átvinni. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjenek, kipróbáljanak prezentációs technikákat, majd visszajelzést kapjanak és ezeket be tudják építeni a gyakorlatukba, így hosszú távon hatásos és a céljaiknak megfelelő prezentációkat tartsanak.

 

 • Vezetőfejlesztés: együttműködés és kommunikáció (16 óra), 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)
  Interperszonális kapcsolataink esetében többször előfordulhat, hogy vezetői szerepbe kerülünk. A képzés célja, hogy a résztvevő olyan tudásokkal, képességekkel vértezhesse fel magát, amelyek vezetői kompetenciáit gazdagítják. Az alábbi területek fejlesztése a cél:
 • együttműködésfejlesztés és csapatépítés
 • konfliktuskezelés
 • kommunikációs technikák

 

 • Konfliktus és stresszkezelés, a kiégés megelőzése (16 óra), 16 órában, 2 csoportban, alkalmanként 12 fővel (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

 

 • Személyiségfejlesztés: érzelmi intelligencia (16 óra), 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel. (DFT-Hungária Zrt. szervezésében)

 

 • Vezetői képzés: változáskezelés, coaching alapok, időgazdálkodás, burnout (40 óra), 40 órában, 1 csoportban, 12 alkalmanként fővel (DFT-Hungária szervezésében)

 

 • Accueille (Belső képzés): Szakmai ismeretekre irányuló képzés 24 órában, 12 csoporttal, alkalmanként 120 fővel

 

 • IKT (Belső képzés): Információs és kommunikációs technológiára irányuló képzés Kezdő Excel képzés 16 órában, 1 csoportban, alkalmanként 20 fővel

 

 • Munkavállalók általános képzése (Belső képzés): 24 órában, 49 csoportban, 200 fővel alkalmanként

 

 • PAPP gépkezelés (Szakmai ismeretkere irányuló képzés (Belső képzés)): 338 órában, 16 csoportban, alkalmanként 60 fővel

 

 • PMM Vezetői képzés (Belső képzés): 32 órában, 1 csoportban, alkalmanként 12 fővel.

 

a képzések tervezett befejezési dátuma 

 • Vezetőképzés: önismeret, kommunikáció, stresszkezelés és konfliktuskezelés (40 óra): 2023.01.30
 • Vezetői képzés: változáskezelés, coaching alapok, időgazdálkodás, burnout (40 óra): 2023.02.28
 • Személyiségfejlesztés: érzelmi intelligencia (16 óra) 2023.04.24
 • Időgazdálkodás (16 óra): 2023.02.27
 • Konfliktus és stresszkezelés, a kiégés megelőzése (16 óra): 2022.11.09
 • Vezetőfejlesztés: konfliktuskezelés és változásmenedzsment (16 óra): 2023.03.30
 • Vezetőfejlesztés: együttműködés és kommunikáció (16 óra): 2023.05.30
 • Kommunikáció: prezentációtechnika (16 óra): 2022.10.06
 • Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra): 2022.11.29
 • Központban a személyiségfejlesztés: stresszkezelés: (16 óra) : 2022.12.08
 • Accueille (Belső képzés): Szakmai ismeretekre irányuló képzés: 2023.06.30
 • IKT (Belső képzés): Információs és kommunikációs technológiára irányuló képzés Kezdő excel képzés: 2023.04.28
 • Munkavállalók általános képzése (Belső képzés): 2023.08.31
 • PAPP gépkezelés (Belső képzés): 2023.05.31
 • PMM gépkezelés (Belső képzés): 2023.11.27
Nem támogatott webböngészőt használ
Olyan böngészőt használ, amit ez a webhely nem támogat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan funkciók, amelyek esetleg nem működnek rendeltetésszerűen. Ez furcsa eredményekhez vezethet böngészés közben. A webhely teljes mértékű kihasználása érdekében használja, frissítse vagy telepítse a következő böngészők egyikét